Kennisbank

De Singel Advocaten willen u informeren over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De advocaten zullen met enige regelmaat een actueel thema uit hun specialisme nader toelichten en plaatsen we andere interessante nieuwsitems of publicaties. 

 • Blogartikel van De Singel Advocaten over Letselschade

  Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op het werk

  Geplaatst op 9 september 2019
  Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op het werk. Maar wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval? En wat zijn dan uw rechten en mogelijkheden voor het claimen van letselschade?
 • De Singel Advocaten Blogartikel over Letselschade

  Meer ongevallen in eerste weken na zomervakantie

  Geplaatst op 23 augustus 2019
  Uit cijfers van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat er in de eerste weken na de zomervakantie meer ongevallen plaatsvinden dan in de rest van het jaar. Dat is onder andere af te leiden uit...
 • De waarde van een onderneming bij scheiding

  De waarde van een onderneming bij echtscheiding

  Geplaatst op 31 juli 2019
  Bij een echtscheiding worden de bezittingen in principe in de verdeling/verrekening betrokken tegen een waarde in het economisch verkeer. De waarde in het economisch verkeer is echter iets wezenlijk anders dan de economische waarde...
 • Kinderen betrekken bij ouderschapsplan

  Kinderen betrekken bij ouderschapsplan

  Geplaatst op 22 juli 2019
  In mei 2018 is een pilot gestart bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, waarbij gekeken is naar een nieuwe methode om kinderen in de praktijk meer te betrekken bij het tot stand komen van een ouderschapsplan.
 • Verschil (T)OM-zitting & zitting bij de rechtbank.

  Verschil (T)OM-zitting & zitting bij de rechtbank.

  Geplaatst op 22 juli 2019
  Zowel de TOM-zitting als de OM-zitting zijn beiden een wijze van buitengerechtelijke afdoening van de strafzaak. Dit betekent dat de zaak door de officier van justitie niet voorgelegd wordt aan de rechter. De officier doet, buiten de rechter om, een strafvoorstel aan de verdachte. Wanneer de verdachte akkoord gaat met de voorgestelde straf is de strafzaak in beginsel geëindigd en komt de kwestie in beginsel niet op zitting bij de rechtbank. In beide procedure komt er dus geen rechter aan te pas.
 • Nieuwe wetgeving partneralimentatie

  Nieuwe wetgeving partneralimentatie

  Geplaatst op 8 juli 2019
  Vanaf 2020 hoeft aan de ex partner nog maar maximaal 5 jaar lang partneralimentatie te worden betaald.
 • Het kan iedereen overkomen

  Het kan iedereen overkomen

  Geplaatst op 25 juni 2019
  De meeste mensen denken dat je iets verkeerds moet hebben gedaan, althans iets bewust moet hebben gedaan om te maken te krijgen met het strafrecht. Dit is niet waar. Het kan echt iedereen overkomen.
 • Rechtbank Overijssel en het strafrecht

  Rechtbank Overijssel en het strafrecht

  Geplaatst op 11 juni 2019
  In Almelo en Zwolle worden zowel de Politierechter zittingen als de Meervoudige Kamer zittingen, voorgeleidingen en Raadkamer zittingen behandeld. Wat zijn dit allemaal?
 • Slachtoffers cybercrime

  Slachtoffers cybercrime

  Geplaatst op 20 mei 2019
  Uit een krantenartikel uit de AD van 2018 blijkt dat in 2017 een kwart van de Nederlanders slachtoffer is geweest van cybercrime. Ze klikten bijvoorbeeld op links in frauduleuze e-mails, ontdekten dat persoonlijke gegevens waren gestolen of kregen te maken met gijzelingssoftware.
 • De verklaring omtrent het gedrag

  De verklaring omtrent het gedrag

  Geplaatst op 6 mei 2019
  Een strafblad hebben betekent niet per definitie dat je geen VOG (= de verklaring van goed gedrag) krijgt. Voor het verkrijgen van een VOG gelden namelijk niet dezelfde regels als voor het verkrijgen van een strafblad en gelden overigens ook andere termijnen.
 • Het strafblad van minderjarigen & het Adolescentenstrafrecht

  Het strafblad van minderjarigen & het Adolescentenstrafrecht

  Geplaatst op 23 april 2019
  Is er een verschil voor minderjarigen omtrent de tijd dat een delict op het strafblad vermeld blijft staan? In principe niet, alleen bij minderjarigen is het zo dat er pas een strafblad wordt gegeven voor strafbare feiten die zijn begaan nadat iemand 12 jaar is geworden. Een zogenaamde HALT afdoening komt ook niet op het strafblad.
 • Het strafblad

  Het strafblad

  Geplaatst op 8 april 2019
  In de juridische wereld wordt het strafblad de justitiële documentatie genoemd. En om maar direct met de deur in huis te vallen : (bijna) elke aanraking met justitie wordt vermeld op je justitiële documentatie, zelfs als je bent vrijgesproken van een strafbaar feit of als een zaak is geseponeerd.
 • Cybercrime - wat is dat nou eigenlijk?

  Cybercrime - wat is dat nou eigenlijk?

  Geplaatst op 1 april 2019
  Een “hot topic” van de laatste tijd is de cybercrime, of te wel de computercriminaliteit. Waarom is dit nu ineens een populair onderwerp? Omdat in juni van dit jaar de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Bestrijding Cybercrime (Computercriminaliteit III) heeft aangenomen.
 • Ontslag wegens seks op het werk

  Ontslag wegens seks op het werk

  Geplaatst op 11 maart 2019
  Een christelijke zorginstelling, heeft een verzoek bij de kantonrechter ingediend strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met haar werknemer. De betrokken werknemer (woonbegeleider) was ruim 18 jaar in dienst en werkte op een locatie met 15 kwetsbare (jong)volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Volgens werkgever zou werknemer ernstig verwijtbaar hebben gehandeld door onder diensttijd zich schuldig te maken aan seksueel misbruik van een collega.
 • Pas op met uw bankrekening in de bijstand

  Pas op met uw bankrekening in de bijstand

  Geplaatst op 4 oktober 2018
  Alle stortingen en bijschrijvingen op uw bankrekening waar de gemeente niet van op de hoogte is, kunnen mogelijk als inkomen worden beschouwd en dan worden ze teruggevorderd. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Strafrechtelijke en fiscale vervolging

  Strafrechtelijke en fiscale vervolging

  Geplaatst op 7 september 2018
  Rechtbank Gelderland oordeelt dat de strafrechtelijke vrijspraak geen beletsel voor de IB-navordering hoeft te zijn, maar de inspecteur is ten aanzien van de navordering niet met aanvullend bewijs gekomen. Het vermoeden van onschuld geldt dus voor deze fiscale procedure. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Roekeloosheid & Wegenverkeerswet

  Roekeloosheid & Wegenverkeerswet

  Geplaatst op 3 augustus 2018
  Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid pleit al langer voor zwaardere straffen bij verkeersdelicten. Hiertoe is reeds een wetsvoorstel ingediend. Dit Wetsvoorstel zou voorzien in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht met het oog op de verzekering van de strafrechtelijke handhaving van ernstige verkeersdelicten. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Ontslag statutair directeur onder WWZ

  Ontslag statutair directeur onder WWZ

  Geplaatst op 3 mei 2018
  Het is bekend dat de (transitie)vergoedingen voor gewone werknemers in geval van ontslag sinds de Wwz behoorlijk zijn versoberd. De inwerkingtreding van de Wwz lijkt op grond van de uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch van 19 april 2018 voor de statutair directeuren daarentegen een zegen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Scheiden met schulden

  Scheiden met schulden

  Geplaatst op 30 januari 2018
  Bij een echtscheiding is er vaak sprake van een verdeling van de schulden tussen de echtgenoten. Maar wie is er aansprakelijk voor de schuld? Kunnen partijen afwijken van de wettelijke verdeling? In deze blog wordt allereerst kort stilgestaan bij de aansprakelijkheid van echtgenoten bij schulden. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Tips voor de bijstand

  Tips voor de bijstand

  Geplaatst op 11 januari 2018
  De bijstand: hoe zit het met eigen vermogen? Klik hier voor een paar tips.
 • Het recht op omgang

  Het recht op omgang

  Geplaatst op 1 januari 2018
  De vorige keer heeft mr. Sabaroedin gesproken over de bijzonder curator en welke rol deze kan spelen voor kinderen in een echtscheidingsprocedure. Het vroegtijdig in een echtscheiding de kinderen een stem geven draagt bij aan de totstandkoming van een ouderschapsplan waarbij alle partijen zich gelukkig voelen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?