Kennisbank

De Singel Advocaten willen u informeren over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De advocaten zullen met enige regelmaat een actueel thema uit hun specialisme nader toelichten en plaatsen we andere interessante nieuwsitems of publicaties. 

 • Ontslag wegens seks op het werk

  Ontslag wegens seks op het werk

  Geplaatst op 11 maart 2019
  Een christelijke zorginstelling, heeft een verzoek bij de kantonrechter ingediend strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met haar werknemer. De betrokken werknemer (woonbegeleider) was ruim 18 jaar in dienst en werkte op een locatie met 15 kwetsbare (jong)volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Volgens werkgever zou werknemer ernstig verwijtbaar hebben gehandeld door onder diensttijd zich schuldig te maken aan seksueel misbruik van een collega.
 • Pas op met uw bankrekening in de bijstand

  Pas op met uw bankrekening in de bijstand

  Geplaatst op 4 oktober 2018
  Alle stortingen en bijschrijvingen op uw bankrekening waar de gemeente niet van op de hoogte is, kunnen mogelijk als inkomen worden beschouwd en dan worden ze teruggevorderd. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Strafrechtelijke en fiscale vervolging

  Strafrechtelijke en fiscale vervolging

  Geplaatst op 7 september 2018
  Rechtbank Gelderland oordeelt dat de strafrechtelijke vrijspraak geen beletsel voor de IB-navordering hoeft te zijn, maar de inspecteur is ten aanzien van de navordering niet met aanvullend bewijs gekomen. Het vermoeden van onschuld geldt dus voor deze fiscale procedure. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Roekeloosheid & Wegenverkeerswet

  Roekeloosheid & Wegenverkeerswet

  Geplaatst op 3 augustus 2018
  Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid pleit al langer voor zwaardere straffen bij verkeersdelicten. Hiertoe is reeds een wetsvoorstel ingediend. Dit Wetsvoorstel zou voorzien in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht met het oog op de verzekering van de strafrechtelijke handhaving van ernstige verkeersdelicten. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Ontslag statutair directeur onder WWZ

  Ontslag statutair directeur onder WWZ

  Geplaatst op 3 mei 2018
  Het is bekend dat de (transitie)vergoedingen voor gewone werknemers in geval van ontslag sinds de Wwz behoorlijk zijn versoberd. De inwerkingtreding van de Wwz lijkt op grond van de uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch van 19 april 2018 voor de statutair directeuren daarentegen een zegen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Scheiden met schulden

  Scheiden met schulden

  Geplaatst op 30 januari 2018
  Bij een echtscheiding is er vaak sprake van een verdeling van de schulden tussen de echtgenoten. Maar wie is er aansprakelijk voor de schuld? Kunnen partijen afwijken van de wettelijke verdeling? In deze blog wordt allereerst kort stilgestaan bij de aansprakelijkheid van echtgenoten bij schulden. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Tips voor de bijstand

  Tips voor de bijstand

  Geplaatst op 11 januari 2018
  De bijstand: hoe zit het met eigen vermogen? Klik hier voor een paar tips.
 • Het recht op omgang

  Het recht op omgang

  Geplaatst op 1 januari 2018
  De vorige keer heeft mr. Sabaroedin gesproken over de bijzonder curator en welke rol deze kan spelen voor kinderen in een echtscheidingsprocedure. Het vroegtijdig in een echtscheiding de kinderen een stem geven draagt bij aan de totstandkoming van een ouderschapsplan waarbij alle partijen zich gelukkig voelen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht?
 • Ontslag wegens seks op het werk

  Ontslag wegens seks op het werk

  Een christelijke zorginstelling, heeft een verzoek bij de kantonrechter ingediend strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met haar werknemer. De betrokken werknemer (woonbegeleider) was ruim 18 jaar in dienst en werkte op een locatie met 15 kwetsbare (jong)volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Volgens werkgever zou werknemer ernstig verwijtbaar hebben gehandeld door onder diensttijd zich schuldig te maken aan seksueel misbruik van een collega.