Beslag en executie

Beslag- en executierecht hangen sterk met elkaar samen, maar moeten van elkaar worden onderscheiden. Het beslagrecht dient om de beschikking van iemand over het beslagobject te beperken, dan wel veiligstellen van zekerheden/financiën voor een procedure. Meestal wordt een beslag gevolgd door een executie. In de praktijk kunnen zowel particulieren, ZZP'ers en rechtspersonen te maken krijgen met een beslag of executie. 

Beslagrecht

Er zijn meerdere vormen van beslagleggingen te onderscheiden. Grofweg kennen we de volgende indeling:

 • naar juridische basis: er is sprake van een conservatoir beslag en executoriaal beslag;
 • naar beslagobject: beslag op zaken en beslag op vermogensrechten;
 • naar onderliggende vordering: civielrechtelijk beslag, fiscaal beslag, strafvorderlijk beslag of bestuursrechtelijk beslag;
 • naar doel: verhaalsbeslag, beslag tot afgifte van een zaak of levering van een goed en beslag tot blokkering van het beslagen goed.

Als we kijken naar deze indeling dan is het doel van een beslaglegger steeds verschillend:

 • de beslaglegger - particulier, bedrijf, ontvanger van de belastingdienst of bestuursorgaan - heeft een vordering op een ander en wil voor die vordering verhaal halen op de goederen van die ander;
 • de beslaglegger heeft recht op de afgifte van een zaak en wil die afgifte afdwingen;
 • de beslaglegger heeft recht op de levering van een goed en wil die levering afdwingen;
 • de beslaglegger is deelgenoot in een gemeenschap en wil het onttrekken van goederen aan die gemeenschap blokkeren in afwachting van de verdeling;
 • de beslaglegger heeft, in het kader van strafvordering, een bevoegdheid tot inbeslagneming (in de regel een opsporingsambtenaar).

Het belangrijkste gevolg van een beslag is de blokkerende werking daarvan. De beslagene kan niet meer vrij over het goed beschikken en is daarmee ten opzichte van de beslaglegger beschikkingsonbevoegd geworden.

U kunt op verschillende manieren te maken hebben met beslaglegging. Als u te maken krijgt met een beslaglegging of u wilt zelf een beslaglegging in gang zetten adviseren wij u juridisch advies in te winnen. Daarnaast kan (conservatoir) beslag alleen worden gelegd indien er door de rechtbank een verlof is verleend.  

Onze advocaten hebben ruime ervaring met beslagrecht en kunnen samen met u bepalen hoe hiermee om te gaan. 

Executie

Executie is feitelijk het uitvoeren van een executoriale titel. Deze executoriale titel is een voor tenuitvoerlegging vatbaar document. Denk hierbij aan een rechtelijke beslissing zoals een vonnis, beschikking of arrest. Een executoriale titel draagt in Nederland "In naam van de Koning". 

Een deurwaarder moet altijd beschikken over een executoriale titel om tot een executie over te kunnen gaan. 

Specialist beslag- en executierecht:


mr. J.F. (Jos) Vanhommerig

Partner & Advocaat

Specialismen: verbintenissenrecht, beslag- en executierecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Lees meer over Jos

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52