­

Strafrecht

Onze advocaten zijn dé strafrechtspecialisten in Twente!

Heeft u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie ontvangen om voor de rechtbank te verschijnen? Of heeft u direct een strafbeschikking ontvangen van de officier? Bent u opgeroepen voor een verhoor op het politiebureau? Of is uw rijbewijs ingenomen? Dan heeft u te maken met het strafrecht.

De Singel Advocaten kan u bijstaan in het contact met justitie en/of de politie. Samen bespreken we de zaak en de strategie en wij proberen uiteraard strafvervolging te voorkomen of de gevolgen hiervan tot een minimum te beperken.

Wij bieden op het gebied van strafrecht zogenaamde full service aan. Dat betekent dat wij niet alleen rechtsbijstand verlenen bij de rechtbank, maar ook bij het Gerechtshof en in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden

Daarnaast verlenen wij uiteraard niet alleen bijstand in de rechtszaal, maar in alle fasen van de (straf)procedure. Bijvoorbeeld tijdens het politieverhoor en tot na de zitting. Ook helpen wij met allerlei procedures die samenhangen met het strafproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de teruggave van inbeslaggenomen goederen, FIOD invallen, TBS en ontnemingsprocedures.

Het kantoor is betrokken bij spraakmakende strafzaken, maar of u nu verdacht wordt van een economisch delict, een winkeldiefstal of moord; wij stellen uw belang en een goede verdediging voorop!

Verdachte in een strafzaak

Wanneer bent u een verdacht in een strafzaak?

De wet kent daar de volgende definities over:

  1. Uit feiten of omstandigheden kan een redelijk vermoeden naar voren komen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. 
  2. U wordt door de overheid daadwerkelijk vervolgd voor een strafbaar feit. 
  3. Er loopt een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen u of als u voor een strafbaar feit bent veroordeeld. Tegelijk probeert de officier van justitie bepaalde goederen of geld dat u door een strafbaar feit heeft verkregen, aan u te ontnemen. 

Heeft u twijfels of u als een verdachte aangemerkt wordt of zou kunnen worden, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. 

Strafprocedure

U wordt door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor een strafbaar feit. De rechter zal beoordelen of u dit strafbare feit gepleegd heeft en bepalen of u een straf opgelgd moet krijgen. In al deze gevallen zal er een strafprocedure opgestart worden die bestaat uit verschillende stappen. Wilt u weten welke stappen er gevolgd worden? Zoekt u advies en bijstand gedurende deze procedure dan kunt u contact opnemen met de strafrechtspecialisten van De Singel Advocaten. 

Aanhouding door politie

U bent aangehouden door de politie voor verhoor. Dit mag wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. U wordt meegenomen naar het politiebureau waar u zult worden verhoord. Het kan ook voorkomen dat u niet wordt aangehouden, maar wel een "uitnodiging voor verhoor" heeft ontvangen. In alle gevallen heeft u recht op advies en bijstand van een advocaat. Zelfs al voorafgaand aan een verhoor. Wij adviseren u geen afstand te nemen van dit consultatierecht. Laat u bijstaan door een strafrechtadvocaat. Onze ervaren strafrechtadvocaten doen er alles aan om de schade voor u te beperken.  

Economisch strafrecht

Bedrijven en hun functionarissen hebben onverminderd te maken met toenemende regeldruk. Onderzoeken door handhavingsautoriteiten zoals bijvoorbeeld de AFM en DNB en bijzondere opsporingsinstanties zoals de FIOD, komen steeds vaker voor. Gespecialiseerde bijstand is in deze gevallen noodzakelijk. Wij kunnen u adviseren over uw positie, uw rechten en de gevolgen die zowel uw optreden als dat van de toezichthoudende en opsporende autoriteiten kunnen hebben. Wij staan u bij in:

Fraudezaken en witwassen: deze zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, bijvoorbeeld witwassen, corruptie, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift.

Fiscaal strafrecht: hiermee komt u in aanraking indien naar aanleiding van een onjuiste belastingaangifte de inspecteur der belastingen niet kiest voor het opleggen van een administratieve boete, maar het desbetreffende dossier overdraagt aan de FIOD. Hieruit volgt niet zelden een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude.

Ontnemingszaken: los van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak kan het Openbaar Ministerie ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen.

Economisch strafrecht: dit zijn de vergrijpen, strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). De WED beschrijft overtredingen op veel verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld overtredingen van de Wet Dieren, Luchtvaartwet, Telecommunicatiewet, de Wet Milieubeheer, de Wet Natuurbescherming en de Wet op de Kansspelen.

Financieel strafrecht: hierbij gaat het met name om de handhaving van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Denkt u aan handelen met voorkennis, koersbeïnvloeding en marktmanipulatie etc.

Cybercrime

Onder cybercrime wordt vaak verstaan: “misdrijven die met een computer gepleegd worden”. Het gebruik van ICT moet een wezenlijke rol spelen bij het misdrijf.

Er zijn een uitgebreidere definitie en een wat minder uitgebreide definitie te onderscheiden:

  1. Computercriminaliteit in brede zin oftewel cybercrime betreft misdrijven waarbij netwerken of computers een rol spelen;
  2. Computercriminaliteit in de enge zin van het woord betreft misdrijven die niet zonder tussenkomst van netwerken of computers kunnen worden gepleegd.

De eerste definitie heeft als nadeel dat ook allerlei andere misdrijven die toevallig met de computer worden gepleegd als een computermisdrijf kunnen worden gezien. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bedreiging via social media of het valselijk aanvragen van een krediet via mail.

Bij de tweede definitie is het gebruik van ICT essentieel voor het te plegen misdrijf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inbreken in een computernetwerk. Dit is onmogelijk zonder gebruik van computers en/of netwerken.

Enkele voorbeelden van cybercrime, oftewel computercriminaliteit zijn dus bijvoorbeeld (in brede en enge zin) iemand beledigen of bedreigen via internet, iemand stalken/lastigvallen via het internet, inbreken in een computer en uiteraard fraude en oplichting via het internet. Denk hierbij ook aan oplichtingen bij bestellingen bij webshops.

Specialisten Strafrecht:

mr. J. (Jolien) Klomp

Partner & Advocaat

Specialismen: regulier strafrecht, economisch strafrecht en cybercrime

Lees meer over Jolien

Lees meer over het strafrecht ook op https://www.strafrecht-enschede.nl/

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

  • wie wij zijn
  • wat wij voor u kunnen betekenen
  • hoe onze aanpak is
  • wat de kosten zijn
  • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52