Letselschade

Letselschade is zowel de lichamelijke als geestelijke (immateriële) schade die een slachtoffer ondervindt als gevolg van een ongeval. Ter compensatie van de geleden schade kunnen slachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen. 

Letselschade kan bestaan uit verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten van uw huisarts, ziekenhuis, medicijnen en het inschakelen van huishoudelijke hulp of materiële schade aan uw kleding, fiets of auto. Letselschade bevat ook immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.

De meest voorkomende gebeurtenissen die tot letselschade kunnen leiden zijn: 

 • verkeersongevallen
 • bedrijfsongevallen
 • medische fouten
 • producten waar iets aan mankeert
 • letsel verzoorzaakt door (huis)dieren
 • ongevallen in huis

Wanneer hebt u recht op schadevergoeding?

Als er sprake is van letselschade is er niet automatisch sprake van recht op een schadevergoeding. Dat is uitsluitend het geval als een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval en de schade. Letselschade is pas verhaalbaar als de tegenpartij juridisch aansprakelijk is. Om dat aan te tonen heeft u een advocaat nodig. 

Voor het vaststellen van de hoogte van uw letselschadevergoeding wordt onder andere gekeken naar gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare zaken, de ernst van uw letsel en de gevolgen van het letsel. 

Schadeclaim

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en heeft u daarbij lichamelijk of psychisch letsel opgelopen? Dan is het aan te raden zo snel mogelijk contact op te nemen met een letselschade advocaat. Wij kunnen u helpen om een zo reëel mogelijke schadeclaim samen te stellen en deze zo vlot mogelijk te laten verlopen. Onze advocaten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. 

Wat kunt u zelf doen?

Maar u kunt zelf ook al het nodige doen: 

 1. Zoek zo snel mogelijk medische hulp en laat vastleggen dat u een medische klacht heeft.
 2. Verzamel zoveel mogelijk bewijs. 
 3. Schakel een belangenbehartiger in. 
 4. Win advies in voordat u een definitieve regeling aangaat.  

Bovenstaande punten zijn de basis om tot een goede letselschaderegeling te komen. 

Wij informeren u zo volledig mogelijk over wat wij bij verschillende soorten letsel voor u kunnen betekenen. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek bij ons kantoor met een van onze letselschade advocaten. 

Specialist Letselschade:

mr. M. (Metin) Inan

Partner & Advocaat

Specialismen: insolventierecht, arbeidsrecht en personen(-letsel)schade

Lees meer over Metin

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52