Sociale zekerheidsrecht

Als u een van de volgende problemen hebt, neem dan vrijblijvend contact met ons op. In veel gevallen is de hulp van een deskundig advocaat gratis of tegen geringe kosten.

Bijstand (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

 • Uw uitkering wordt geweigerd;
 • Uw uitkering wordt ingetrokken;
 • Uw uitkering wordt teruggevorderd;
 • Uw uitkering wordt verlaagd;
 • Er wordt u een boete opgelegd;
 • U moet bewijzen leveren die u niet hebt;
 • Etc.

AOW

 • U krijgt minder AOW omdat de SVB zegt dat u niet alle jaren verzekerd was;
 • U krijgt geen toeslag;
 • U wordt gekort op uw uitkering omdat de SVB zegt dat u samenwoont;
 • Etc. 

Thuiszorg (WMO, WLZ)

 • U hebt (meer) hulp thuis nodig en krijgt die niet;
 • U krijgt (veel) minder zorg dan u had;
 • U moet een (te) hoge eigen bijdrage betalen;
 • Etc.

Sociale verzekeringen (WW, ZW, WIA, Wajong)

 • Het UWV weigert een WW-, ZW- of WIA-uitkering of trekt die in, terwijl u vindt dat u wél arbeidsongeschikt bent;
 • Etc. 


Specialist Sociale zekerheidsrecht:

mr. J.W.M. (Jan) Melief

Advocaat

Specialismen: arbeidsrecht, huurrecht, ambtenarenrecht, bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht

Lees meer over Jan

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52