Sociale zekerheidsrecht

Het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. Het bestuursrecht regelt hierin de manier waarop dit kan en kent vele vormen. We noemen een aantal van de beleidsterreinen die onder het bestuursrecht vallen en waar u zowel particulier als zakelijk mee te maken kunt hebben: 

 • Milieuvergunningen
 • Verkeershandhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Vreemdelingenrecht en asielbeleid
 • Bouwrecht, waaronder bouwvergunningen
 • Sociale zekerheidsrecht

Anders dan in het private recht mag in het bestuursrecht een bestuursorgaan niets, tenzij een wettelijk voorschrift dit toestaat. We noemen dat ook wel legalisteitsbeginsel. Als een bestuursorgaan een besluit neemt heeft dit altijd gevolgen voor iedere burger. 

De advocaten van de Singel Advocaten kunnen u ondersteunen in bijvoorbeeld de volgende specialismen die onder het bestuursrecht vallen:

 • Vergunningverlening, bestemmingsplanwijziging, handhaving
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Subsidies
 • Horeca-en evenementenregelgeving
 • Bestuursprocesrecht

Specialist Bestuursrecht:

mr. J.W.M. (Jan) Melief

Advocaat

Specialismen: arbeidsrecht, huurrecht, ambtenarenrecht, bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht

Lees meer over Jan

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

Prinsestraat 1
7513 AM Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 3033050