Missie & Visie

Missie

De missie van de Singel Advocaten is deskundige rechtshulp verlenen en de cliënt ontzorgen / verder helpen.
Ons team aan advocaten en medewerkers staan voor:

  • Deskundigheid op inhoud, advies en begeleiding
  • Het eigen maken van uw probleem om u daarmee te ontzorgen
  • Transparantie in al ons handelen 
  • Het snel en accuraat oplossen van uw vraagstukken
  • Het daadwerkelijk oplossen van uw vraagstuk, van begin tot einde
  • Het gevoel geven dat we er voor u zijn
  • Doen waar we goed in zijn. We hebben onze specialisaties maar niet alle en zullen dit ook aangeven. 

Visie

De Singel Advocaten staan al 50 jaar garant voor deskundige en betaalbare juridische bijstand door gespecialiseerde advocaten.

Onze hele team wil “doen waar we goed in zijn en gemaakte afspraken nakomen”

Ten aanzien van de kosten maken wij vooraf duidelijke afspraken.