Arbeidsrecht

Bent u werkgever of werknemer? In beide gevallen zijn er vele onderdelen in het arbeidsrecht waar u mee te maken kunt krijgen. Goede voorbereiding zorgt ervoor dat u weet wat uw rechten en plichten zijn en geeft rust. Gaat er toch iets mis of zijn er vragen over de arbeidsverhoudingen dan kunt u advies of hulp gebruiken. Onze arbeidsrecht advocaten helpen u graag verder.

Voorbeelden van onderwerpen die kunnen spelen:

 • Ins en outs omtrent de arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Sociale zekerheden en verplichtingen
 • Flexibele arbeidsrelaties 
 • Uw arbeidsovereenkomst(en) bij fusies of overnames
 • Privacyrecht
 • Concurrentiegeschillen

Ontslag

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is in alle gevallen een ingrijpende gebeurtenis. Zowel voor werkgever als werknemer. Los van de impact die een ontslag heeft op een organisatie of persoon hebben we in Nederland te maken met strenge regels als het gaat om het ontslaan van werknemers. We hebben hier te maken met het ontslagrecht. Werknemers hebben onder diverse omstandigheden specifieke rechten en bescherming. 

Reorganisatie

Het kan zijn dat u te maken krijgt met een reorganisatie. Interne of externe oorzaken bij een bedrijf leiden tot aanpassingen in de organisatie en kan ontslag tot gevolg hebben. Een reorganisatie verloopt in stappen waarbij het bedrijf diverse plichten heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een sociaal plan.  

Arbeidsvoorwaarden

Een arbeidsovereenkomst is het vastleggen van arbeidsvoorwaarden tussen de werkgever en werknemer. Er zijn vele soorten arbeidsovereenkomsten en daarmee gepaard gaande arbeidsvoorwaarden. In deze arbeidsvoorwaarden bestaat er onderscheid tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een goed opgestelde en rechtsgeldende arbeidsovereenkomst geeft rust en duidelijkheid. 

Arbeidsconflict

Als er zich een arbeidsconflict voordoet tussen werknemer en werkgever is het zaak om deze zo goed en snel mogelijk op te lossen. Langdurige arbeidsconflicten leiden tot storingen op de werkvloer maar ook tot verzuim, overspannenheid en andere verstoring. Over het algemeen probeert men dit middels mediation. 

Specialisten Arbeidsrecht:

 • M. Inan

  mr. M. (Metin) Inan

  Door zijn jarenlange ervaring als zelfstandige in de advocatuur, ervaring als werkgeversadvocaat en ook als curator in faillissementen weet hij ondernemers optimaal te adviseren als het gaat om arbeidsrecht. Of het nu gaat om advies of procederen, altijd handelend vanuit een gerechtvaardigd (clieënt)belang.

  mr. M. (Metin) Inan
 • W.T.M. Krieger

  mr. W.T.M. (Willeke) Krieger

  Het Nederlands arbeidsrecht is onderhevig aan vele wijzigingen. In deze wirwar van regels en rechten kan Willeke Krieger u bijstaan, adviseren, bemiddelen en waar nodig procederen. Zij loodst u graag door de complexe regelgeving om problemen te voorkomen dan wel op te lossen. 

  mr. W.T.M. (Willeke) Krieger

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

Prinsestraat 1
7513 AM Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 3033050