Bestuur & Management

De Singel Advocaten is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Advocaten werkzaam binnen de coöperatie zijn lid van deze coöperatie.  

Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door mr. Jan Ferenc Sabaroedin en mr. Carl Luttikhuis.
Zij vertegenwoordigen de coöperatie De Singeladvocaten U.A. en zijn eindverantwoordeljik voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. 

De partners zijn allen zelfstandig lid van de coöperatie.