Bestuur & Management

De Singel Advocaten is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Advocaten werkzaam binnen de coöperatie zijn lid van deze coöperatie.  

Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door mr. Jan Melief en mr. M. Inan
Zij vertegenwoordigen de coöperatie De Singel Advocaten U.A. in en buiten rechte. 

De partners zijn allen zelfstandig lid van de coöperatie.