Bestuur & Management

De Singel Advocaten is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Advocaten werkzaam binnen de coöperatie zijn lid van deze coöperatie.  

Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door mr. Jan Ferenc Sabaroedin.
Hij vertegenwoordigd de coöperatie De Singel Advocaten U.A. en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. 

De partners zijn allen zelfstandig lid van de coöperatie.