Scheiding en recht op omgang
Geplaatst op 8 september 2021

Scheiding en recht op omgang

Ieder kind van gescheiden ouders heeft recht op omgang met de ouder bij wie hij of zij niet verblijft. De rechter kan dit recht slechts afwijzen als er sprake is van een omgang die ernstig nadeel zal opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.

De meeste ouders lukt het om samen goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap na hun scheiding. Helaas lukt dit niet altijd. De politiek heeft de laatste jaren steeds meer aandacht voor deze situatie. In januari van dit jaar is het advies van het expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek gepubliceerd.

In dit rapport wordt de suggestie gedaan om zaken met betrekking tot omgangsproblematiek anders aan te pakken. Lees er meer over in de nieuwe blog van advocaat/mediator J.F. Sabaroedin. 

Scheidingsadviesteam

Volgens het rapport zou de overheid hierin een belangrijke rol moeten gaan spelen. De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de omgang zou niet meer bij de ouders moeten liggen. Het expertteam adviseert om een zogenaamd scheidingsadviesteam in het leven te roepen. De professionals van dit team zouden de regie voeren en kijken hoe de omgang loopt.

Het team zou in geval van conflicten die niet opgelost kunnen worden de kinderrechter kunnen benaderen. De gedachte erachter is ook dat het scheidingsadviesteam de ouders sneller en duidelijker op hun rechten en plichten kan wijzen. Het team kan eveneens onderzoeken of de veiligheid van het kind bij één van de ouders in het gedrang is.

Sancties

De wet biedt hier en daar wel mogelijkheden om bij het niet naleven van een omgang de niet meewerkende ouder door middel van het opleggen van een sanctie op naleving van de omgang te verplichten. Het rapport van aanbeveling adviseert om het sanctioneren aan de overheid over te laten. Ook dan is er weer een rol voor het scheidingsadviesteam weggelegd.

Sneller actie

Zo op het eerste gezicht lijken de aanbevelingen zeer nuttig. Rechter en begeleidende instantie kunnen sneller ingrijpen wat altijd in het voordeel van een minderjarige is. Het is echter wel belangrijk dat een scheidingsadviesteam bemensd wordt door capabele en doortastende personen. Een groot voordeel van de adviezen is dat bij complexe scheidingen contactverlies sneller wordt opgepakt en actie ondernomen kan worden zonder teveel juridische procedures. Voor minderjarigen, maar zeker ook voor ouders die het contact met hun kind dreigen te verliezen, zou deze aanpak veel voordelen met zich mee kunnen brengen.