Het strafblad van minderjarigen & het Adolescentenstrafrecht
Geplaatst op 23 april 2019

Het strafblad van minderjarigen & het Adolescentenstrafrecht.

In mijn vorige blog heb ik uiteen gezet hoe lang bepaalde feiten op het strafblad vermeld blijven staan. We weten nu dat bij misdrijven over het algemeen de aantekening langer blijft staan en bij misdrijven waarvoor iemand een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft opgelegd gekregen nog langer. Bij bepaalde (ernstigere)  misdrijven kunnen delicten zelfs tot 80 jaren op een strafblad blijven staan voordat ze worden vernietigd.

Is er een verschil voor minderjarigen omtrent de tijd dat een delict op het strafblad vermeld blijft staan? In principe niet, alleen bij minderjarigen is het zo dat er pas een strafblad wordt gegeven voor strafbare feiten die zijn begaan nadat iemand 12 jaar is geworden. Een zogenaamde HALT afdoening komt ook niet op het strafblad.

Gegevens van minderjarigen worden wel minder snel verstrekt aan andere instanties dan de rechtelijke macht. Dit betekent in de praktijk dat een minderjarige over het algemeen makkelijker een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt.

Hoe zit dat bij adolescenten?

Jongeren van tussen de 16 en 23 jaar kunnen onder het zogenaamde adolescentenstrafrecht vallen. Uitgangspunt is dat jongeren van 16 en 17 jaar worden berecht volgens het jeugdstrafrecht en jongeren van 18 tot 23 jaar volgens het volwassenenstrafrecht.

De rechter kan echter op grond van de ernst van het delict en de persoonlijkheid van de jongere van dit uitgangspunt afwijken.

Door het zogenaamde adolescentenstrafrecht kan de rechter (ambtshalve, dus uit zichzelf, of op voordracht van de advocaat of de officier van justitie) ook het jeugdstrafrecht toepassen op jongeren tot 23 jaar. op de website van de Rijksoverheid is te lezen welke straffen uit het jeugdrecht onze Wet kent.

Op deze website is ook te lezen dat het adolescentenstrafrecht geen nieuwe vorm is van strafrecht, maar meer mogelijkheden biedt dus bij het straffen van jongeren tussen de 16 en 23 jaren.

De rechter kan er dus in sommige zaken voor kiezen een jongere van bijvoorbeeld 19 jaar (= volwassen) een straf op te leggen uit het jeugdrecht. Het doel van het adolescentenrecht is dat In het jeugdstrafrecht het belang van de jongere centraal staat en het accent ligt op een pedagogische aanpak, terwijl in het gewone strafrecht vergelding voorop staat. De gedachte zou zijn dat zolang de hersenen nog in ontwikkeling zijn, het gedrag van een verdachte/jongere maximaal bijgestuurd kan worden. Zo zou de kans op herhaling zo klein mogelijk worden.

Dit betekent niet dat als je te horen krijgt dat bijvoorbeeld de officier van justitie voornemens is een straf uit het jeugdrecht te eisen de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing zijn. dit betekent slechts dat er een straf uit het jeugdstrafrecht kan worden geëist en dat de zaak voor (bijvoorbeeld de 19-jarige) verdachte gewoon openbaar is en de “normale” regels omtrent het strafblad zijn van toepassing, hetgeen betekent dat het strafblad ook (meer) gedeeld wordt met andere instanties en dit dus ook gevolgen kan hebben voor je Verklaring Omtrent het Gedrag. Over de Verklaring Omtrent het Gedrag meer in mijn volgende blog!

Heb je te maken met het adolescentenstrafrecht? Heb je een dagvaarding ontvangen waarin de officier van justitie aangeeft voornemens te zijn een straf uit het jeugdrecht toe te passen? Mr. Jolien Klomp is gespecialiseerd in het strafrecht en heeft al meerdere zaken behandeld met betrekking tot het adolescentenstrafrecht. Voor vragen kun je altijd contact met haar opnemen, op telefoonnummer 053-3033054 of mailen naar klomp@desingeladvocaten.nl 

Onze Mensen Banner Jolien Klomp

Mr. J. (Jolien) Klomp

Telefoon direct: 
053 3033054  

E-mail: 
klomp@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken

Volg Jolien op LinkedIn
 Volg Jolien op Instagram