Trek aan de bel bij een negatief besluit van de gemeente
Geplaatst op 3 december 2020

Trek aan de bel bij een negatief besluit van de gemeente

Volgens sociaal advocaat Jan Melief worden burgers vaak nadelig behandeld bij besluiten rondom sociale regelgeving zoals het toekennen van een uitkering of zorgbudget. Burgers gaan er te vaak vanuit dat de overheid wel gelijk zal hebben, waardoor ze zich onnodig bij een voor hen nadelig besluit neerleggen. De boodschap van Jan Melief is dan ook: “Meld je altijd bij een sociaal advocaat als je ontevreden bent over een besluit of als een regeling nadelig voor je uitpakt. Er is een kans dat de overheid verkeerd zit.”

Omgang met burgers niet altijd netjes

Jan Melief is sociaal advocaat bij De Singel Advocaten en behandelt jaarlijks 70 tot 100 zaken rondom sociale besluitvorming. In meer dan 60% van de gevallen die op zijn bureau terecht komen blijkt de overheid een fout te hebben gemaakt: “Steeds weer blijkt dat beleidsmakers en ambtenaren niet altijd netjes met burgers omgaan. Besluiten worden genomen op basis van onjuiste of niet beschikbare informatie. Vaak hebben ze dan ook niet echt hun best gedaan om de juiste informatie te vinden. Aanvragers worden daar de dupe van doordat bijvoorbeeld hun uitkering wordt gekort of uren voor hulp in de huishouding worden gehalveerd. Besluiten met vaak grote gevolgen voor de betrokkenen.”

Bij twijfel altijd contact opnemen

De ervaringen van Jan Melief zijn niet uniek: “Dezelfde geluiden vang ik op van collega sociaal advocaten. Een extreem voorbeeld is nu de affaire rond de kinderopvangtoeslagen waar heel veel mensen de dupe zijn geworden van het systeem van in dit geval de belastingdienst. Maar ook bij gemeentes en andere overheidsinstanties verlopen procedures niet altijd correct. Dus denk niet meteen als je over een vergoeding of voorziening wordt geïnformeerd: het zal wel kloppen. Zelfs als het wel om fraude gaat blijkt bijvoorbeeld het bedrag dat teruggevorderd wordt lager te moeten zijn. Neem bij twijfel altijd contact met ons op en laat je over je situatie adviseren! Als je een laag inkomen hebt kost zo’n advies niks.”

Vragen kost niks

De drempel om juridisch advies in te winnen moet volgens Jan Melief echt omlaag: “Juist kwetsbare mensen met een laag inkomen worden vaak de dupe van slechte besluitvorming. Zij ondervinden daar ook meteen de gevolgen van. Men laat het dan voor wat het is omdat men bang is voor de juridische kosten. Maar het eerste advies kost niks voor mensen met een laag inkomen. En ook als er na dat advies tot een procedure wordt overgegaan worden de kosten grotendeels of helemaal vergoed door de Raad van Rechtsbijstand en/of de gemeente. Dus laat je daardoor niet afschrikken.”

Hebt u vragen over een besluit van een overheidsinstantie? Neem dan contact op met mr. J.W.M. (Jan) Melief. Hij helpt u graag verder!