Het recht op omgang
Geplaatst op 1 januari 2018

Het recht op omgang

De vorige keer heeft mr. Sabaroedin gesproken over de bijzonder curator en welke rol deze kan spelen voor kinderen in een echtscheidingsprocedure. Het vroegtijdig in een echtscheiding de kinderen een stem geven draagt bij aan de totstandkoming van een ouderschapsplan waarbij alle partijen zich gelukkig voelen.

Het recht op omgang  

‘’Ik ben 10 jaar en mijn papa en mama zijn al een tijd uit elkaar maar maken nog steeds ruzie over hoe vaak ik bij papa ben en hoe vaak ik bij mama ben. Eigenlijk zou ik graag de ene week bij papa willen zijn en de andere keer bij mama maar niemand vraagt werkelijk naar wat ik wil. Ik ben wel gehoord door de kinderrechter maar vond dit best eng. Eigenlijk heb ik niet de tijd en de gelegenheid gehad om bij de kinderrechter aan te geven wat ik nou eigenlijk zou willen.’’

(uit het blog “Het bijzonder curatorschap” van mr. J.F. Sabaroedin)

De vorige keer heeft mr. Sabaroedin gesproken over de bijzonder curator en welke rol deze kan spelen voor kinderen in een echtscheidingsprocedure. Het vroegtijdig in een echtscheiding de kinderen een stem geven draagt bij aan de totstandkoming van een ouderschapsplan waarbij alle partijen zich gelukkig voelen.

Hoe gaat dit nu in de praktijk?

“Mijn papa en mama zijn heel boos op elkaar. Papa en mama zeggen dit ook tegen mij. Ik durf niet meer tegen mama te vertellen wat ik bij papa heb gedaan. Dan wordt ze boos en zegt ze dat papa niet goed voor mij zorgt. Papa praat altijd slecht over mama en daar word ik verdrietig van. Ik wil niet meer naar papa als hij zo blijft doen. “  

Dat kinderen vaak de dupe zijn van een echtscheiding is niet onbekend. Ondanks deze bekendheid is dit nog de orde van de dag. Veelal  verloopt de communicatie tussen de ouders zeer moeizaam en ontstaat er een groot wantrouwen naar elkaar. Er ontstaat een dusdanig wantrouwen tussen de ouders dat dit van invloed is op de omgangsregeling. Dit kan tot gevolg hebben dat de omgangsregeling wordt stopgezet door de ouder waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft.

Ineens is het contact met je kinderen niet zo vanzelfsprekend meer.  In de meeste situaties hebben de kinderen het hoofdverblijf bij hun moeder en bestaat er een omgangsregeling tussen vader en kinderen.

Wat zegt de wet hier over?

In de wet staat dat zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook al heb je als biologische vader het kind niet erkend, dan nog heb je recht op contact met je kind.

Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als:

  1. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
  2. de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
  3. het kind dat twaalf jaar of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of
  4. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Als de moeder niet meewerkt aan de omgangsregeling voorziet de wet niet duidelijk in sancties die opgelegd kunnen worden. In de praktijk zijn wel maatregelen te zien die kunnen worden getroffen. Het is mogelijk dat je een verzoek tot een wijziging van de omgangsregeling of een naleving van de omgangsregeling aan de rechter voorlegt.

Je kunt de rechter in de procedure verzoeken om een dwangsom in de regeling te zetten, voor het geval een van de ouders in de toekomst niet meewerkt. Deze dwangsom kun je dan in rekening brengen bij de ouder die weigert aan de omgangsregeling te voldoen.

Voor vragen omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Jan Ferenc Sabaroedin (sabaroedin@desingeladvocaten.nl).


           

 

  • Gepost op 18 Sep 2017
  • Jan Ferenc Sabaroedin
  • Tags: Scheiden
Onze Mensen Banner Jan Ferenc Sabaroedin

Mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin

Telefoon: 
053 3033052

E-mail: 
sabaroedin@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken