Scheiden met schulden
Geplaatst op 30 januari 2018

Scheiden met schulden

Bij een echtscheiding is er vaak sprake van een verdeling van de schulden tussen de echtgenoten. Maar wie is er aansprakelijk voor de schuld? Kunnen partijen afwijken van de wettelijke verdeling? In deze blog wordt allereerst kort stilgestaan bij de aansprakelijkheid van echtgenoten bij schulden.

Aansprakelijkheid

Voor de verdeling van een schuld zal eerst moeten worden gekeken wie er aansprakelijk is voor de betreffende schuld. Als er sprake is van een huwelijk dat gesloten is in gemeenschap van goederen geldt altijd de regel dat de echtgenoten gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de kosten van de gewone gang van de huishouding. De schuldeisers van dergelijke schulden kunnen zich na een scheiding dan ook op de ontbonden huwelijksgemeenschap en de beide privévermogens van de echtgenoten verhalen.

Indien een van de echtgenoten voor het huwelijk schulden heeft gemaakt binnen de gemeenschap (artikel 1:94 lid 5 BW). In geval van een echtscheiding wordt de gemeenschap ontbonden en geldt, op zeer uitzonderlijke gevallen na, dat de beide echtgenoten voor deze schulden gezamenlijk aansprakelijk zijn (artikel 1:102  BW). Ondanks deze gezamenlijke aansprakelijkheid wordt voor de schuldeisers de verhaalsmogelijkheid op de echtgenoot die de schuld niet is aangegaan slechts beperkt tot hetgeen hij/zij uit de gemeenschap heeft ontvangen. Daarbij zal op 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap van goederen in werking treden. Met als gevolg dat het voorhuwelijkse vermogen niet meer tot de huwelijksgemeenschap zal gaan behoren.

Afwijken draagplicht van de schuld 

Na de echtscheiding geldt dat de schulden waarvoor de echtgenoten aansprakelijk zijn voor ieder de helft dienen te moeten worden gedragen (artikel 1:100 lid 1 BW). Het staat de echtgenoten vrij om van deze gelijke verdeling af te wijken. Mochten de echtgenoten besluiten om van deze verdeling bij helfte af te wijken, dient er met een aantal belangrijke (mogelijke) gevolgen rekening te worden gehouden.

  • Schenking

Bij een afwijking kan dit door de Belastingdienst worden aangemerkt als een schenking, waarover schenkbelasting moet worden betaald.

  • Schuldeisers

De echtgenoten dienen er rekening mee te houden dat een afspraak niet tegen schuldeisers kan worden ingeroepen. De afspraken gelden slechts tussen de echtgenoten. Een schuldeiser kan de vordering dan ook tegen de afspraak van de echtgenoten in bij de andere echtgenoot gaan verhalen. Dit betekent dat die echtgenoot een (regres)vordering heeft op de echtgenoot die volgens het convenant de schuld op zich zou nemen. Het is dan nog maar de vraag of de andere echtgenoot dit ook daadwerkelijk kan/zal betalen.

Bij een grote schuldenlast kan ook nog worden overwogen om een schuldhulpverleningstraject aan te gaan. Kortom: Afwijken kan in overleg, maar brengt risico’s met zich mee!

Voor vragen omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met Willeke Krieger (krieger@desingeladvocaten.nl) of Jan Ferenc Sabaroedin (sabaroedin@desingeladvocaten.nl).

mr. W.T.M. Krieger

              

  • Gepost op 30 Jan 2018
  • door W.T.M. Krieger
  • Tags: Scheiden, Schulden