Rechtbank Overijssel en het strafrecht
Geplaatst op 11 juni 2019

Rechtbank Overijssel en het strafrecht

Laatst postte ik een foto op mijn zakelijke instagram account over de rechtbank in Enschede en kreeg ik een aantal vragen hierover. Een rechtbank in Enschede? We hebben toch alleen een rechtbank in Almelo? Nee dat is dus niet waar.

Hier in het Oosten hebben we de “Rechtbank Overijssel”. De rechtbank Overijssel heeft een aantal locaties, te weten in Zwolle, Almelo en Enschede. In Enschede worden alleen kantonzaken behandeld. Dat zijn in het strafrecht enkel de zaken met betrekking tot overtredingen. Denk hierbij in het jeugdstrafrecht aan leerplichtverzuim en in het reguliere strafrecht aan bijvoorbeeld verkeersovertredingen.

In Almelo en Zwolle worden zowel de Politierechter zittingen als de Meervoudige Kamer zittingen, voorgeleidingen en Raadkamer zittingen behandeld. Wat zijn dit allemaal?

Een voorgeleiding vindt plaats bij de rechter-commissaris. Indien de officier van justitie een verdachte langer vast wil houden, dan dient hij bij de rechter-commissaris een bevel bewaring in. Deze onafhankelijke rechter moet dan beslissen of de verdachte nog veertien dagen langer vast moet blijven zitten in voorlopige hechtenis. Iemand is dan dus nog niet veroordeeld, maar de rechter-commissaris vindt dan dat er voldoende gronden zijn om iemand langer vast te houden.

Indien de officier van justitie dan een verdachte nog langer vast wil houden, dan wordt er een zogenaamde raadkamer zitting gepland. Dit is een zitting met drie rechters, die dan (op basis van een bevel gevangenhouding van de officier) moeten beslissen of de verdachte nog langer (30 dagen, 60 of 90 dagen) langer moet worden vastgehouden.

In raadkamerzittingen wordt niet alleen beslist over de (verlenging van de) gevangenhouding, maar bijvoorbeeld ook over bezwaarschriften met betrekking tot omzettingen van taakstraffen in gevangenisstraffen of over klaagschriften met betrekking tot gelegd beslag op goederen van de verdachte.

Dan heb je zowel in Almelo als in Zwolle de zogenaamde Politierechter zittingen. Dit is een enkelvoudige zitting, wat betekent dat er één rechter de zitting voorzit en beslist. Politierechter zittingen zijn vaak zittingen over de meer “eenvoudige” misdrijven, zoals bijvoorbeeld mishandeling, vernieling, (winkel)diefstal en bedreiging.

In de Meervoudige strafzaken (zittingen die door drie rechters worden behandeld) worden de zwaardere misdrijven behandeld. In deze zaken wordt vaak na twee weken (of langer) uitspraak gedaan. Tijdens Politierechter zittingen is het vaak zo dat de rechter direct uitspraak doet.

Indien een verdachte het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hij hiertegen binnen 2 weken beroep instellen. Beroepszaken van de rechtbank Overijssel worden behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. En om het nog iets ingewikkelder te maken; veel beroepszaken worden ook weer behandeld in de rechtbank Zwolle, nu dit een nevenvestigingslocatie is van het Gerechtshof.

Heb je vragen over een strafzaak? Of ben je misschien gedagvaard om voor de rechter te verschijnen? Neem dan contact met mij op.

Jolien Klomp

Onze Mensen Banner Jolien Klomp

Mr. J. (Jolien) Klomp

Telefoon direct: 
053 3033054  

E-mail: 
klomp@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken

Volg Jolien op LinkedIn
 Volg Jolien op Instagram