Roekeloosheid & Wegenverkeerswet
Geplaatst op 3 augustus 2018

Roekeloosheid & Wegenverkeerswet

Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid pleit al langer voor zwaardere straffen bij verkeersdelicten. Hiertoe is reeds een wetsvoorstel ingediend. Dit Wetsvoorstel zou voorzien in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht met het oog op de verzekering van de strafrechtelijke handhaving van ernstige verkeersdelicten.

Voorgesteld is onder meer het grote verschil weg te nemen in een strafmaximum bij (zeer) gevaarlijk rijgedrag zonder en met gevolgen en het strafmaximum te verhogen bij een aantal ernstige verkeersdelicten.

Volgens de minister zouden deze aanpassingen tot de volgende effecten leiden:

– Een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid;
– Het verschil weg te nemen in strafmaat voor iemand die slachtoffers maakt bij zeer gevaarlijk rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een gelukkig toeval niemand letsel toebrengt;
– Hogere strafmaxima voor verdachten van enkele ernstige verkeersdelicten;
– De rechter meer mogelijkheden te geven om een passende straf op te leggen bij de verscheidenheid die het verkeersstrafrecht kenmerkt.

Vanuit de maatschappij zou de vraag zijn gesteld of het mogelijk zou zijn om daders van ernstige verkeersdelicten zwaarder te kunnen straffen.


Roekeloosheid

De Raad voor de Rechtspraktijk heeft naar aanleiding van het wetsvoorstel een advies uitgebracht en stelt onder andere voor de term “roekeloosheid” te schrappen uit de Wegenverkeerswet.

Waarom? Omdat in het dagelijks taalgebruik roekeloosheid eigenlijk iets anders betekent dan dat het juridisch doet. Juridisch (en dus in de wet en jurisprudentie) is roekeloosheid de zwaarste vorm van schuld bij verkeersdelicten en grenst daarmee dus aan (voorwaardelijk) opzet.

Door de manier waarop roekeloosheid in de wet staat omschreven en door de manier waarop dit wordt geïnterpreteerd komt een rechter slechts in (zeer) uitzonderlijke gevallen tot het oordeel dat er sprake is van roekeloosheid.

Waar in de normale betekenis (maatschappij) al snel roekeloosheid wordt aangemerkt, is dat juridisch dus niet het geval.

Als iemand bijvoorbeeld onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt waarbij hij bijvoorbeeld ook nog eens veel te hard heeft gereden, wordt dit in de maatschappij en in het dagelijks taalgebruik dit als roekeloos rijgedrag aangemerkt. Echter, op grond van de juridische betekenis van roekeloosheid die de Hoge Raad daaraan toekent, is dat in een strafzaak (lang) niet altijd het geval.

Gezien hetgeen hiervoor genoemd dat de maatschappij daders van ernstige verkeersdelicten zwaarder zou willen straffen, leidt het verschil in roekeloosheid (taalgebruik & juridisch) vaak tot onduidelijkheid en onbegrip bij de slachtoffers.

De Raad adviseert dan ook om deze onduidelijkheid zo veel mogelijk weg te nemen en de term roekeloosheid uit de  Wegenverkeerswet te schrappen.

“De Raad voorziet bij handhaving van dit begrip een voortschrijdend debat in de rechtspraak over dit begrip, mede gelet op de bewijsproblematiek die hieronder wordt geschetst met betrekking tot het voorgestelde opzet-artikel 5a WVW1994. Daarmee wordt het doel van dit Wetsvoorstel zoals hiervoor geschetst niet gehaald en zal het effect ervan averechts werken.”[1]


De Raad stelt onder andere voor om artikel 175 WvW 1994 te wijzigen waardoor het begrip roekeloosheid uit dit artikel komt te vervallen. Voor het gehele advies verwijs ik naar de hiervoor geciteerde bron.

Daarnaast wordt geadviseerd door het bestuur van rechters om in ernstige verkeerszaken de slachtoffers en nabestaanden goed te adviseren, voorafgaand aan het proces. Dit zou dan een taak zijn van het openbaar ministerie. Dan kunnen slachtoffers zich beter voorbereiden op de behandeling van de zaak en de manier waarop de rechter tot het eventuele oordeel komt.

Ik ben van mening dat het zeker goed is betrokken partijen bij een strafproces goed voor te lichten, zodat partijen allemaal weten wat hen te wachten staat. Dit zou in ieder geval al veel onduidelijkheid en onbegrip wegnemen.

Ik ben verder benieuwd naar de uiteindelijke verandering van de Wet en hoe dit in de praktijk zal worden uitgewerkt en houd jullie van op de hoogte.

Jolien Klomp
Advocaat

Jolien is advocaat strafrecht binnen ons kantoor en behandelt ook verkeersdelicten. Mochten hier vragen over zijn, dan kun je uiteraard contact opnemen via de mail: klomp@desingeladvocaten.nl of via haar telefoonnummer 053 – 303 3054

 

[1] Advies van de Raad voor de Rechtspraak, bron: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-13-advies-aanscherping-strafrechtelijke-aansprakelijkheid-ernstige-verkeersdelicten.pdf

  

  • Gepost op 3 Aug 2018
  • door Jolien Klomp
  • Tags: Strafrecht, Verkeer
Onze Mensen Banner Jolien Klomp

Mr. J. (Jolien) Klomp

Telefoon direct: 
053 3033054  

E-mail: 
klomp@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken

Volg Jolien op LinkedIn
 Volg Jolien op Instagram