blog mogelijke problemen bij bestandsuitkering
Geplaatst op 9 oktober 2019

Mogelijke problemen bij een bijstandsuitkering

“Je moet altijd kunnen bewijzen waar je van leeft - of hèbt geleefd ook al ontvang je (nog) geen bijstandsuitkering.”

Vóór de aanvraag

Sommige gemeenten gaan heel ver bij de controle op mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of hebben aangevraagd. Zo kan er worden gevraagd welke inkomsten men de periode vóór de aanvraag had. Bij sommige mensen is dat niet zomaar aan te tonen. Bijvoorbeeld wanneer iemand dakloos is en een ongeregeld leven heeft geleid. Dan heeft die persoon her en der gelogeerd, meegegeten, kleine bedragen geleend of als gift ontvangen. Deze kwetsbare mensen kunnen vaak niet aannemelijk maken hoe dat precies gegaan is, laat staan dat er sprake is van een redelijke administratie.

Als men dan niet aannemelijk kan maken waar men van geleefd heeft, wordt een uitkering weleens geweigerd. Uiteraard levert dat grote problemen op. De bijstand is immers het onderste vangnet. Aanvragers hebben doorgaans geen ander inkomen.

Bij recht op bijstand

Als er eenmaal sprake is van recht op bijstand wordt er nog steeds gemonitord wat er mogelijk aan inkomen naast de uitkering binnenkomt en wat iemand uitgeeft. Als iemand te weinig uitgeeft, kan het zijn dat de gemeente geld terug gaat vorderen. Ik heb het meegemaakt dat bedragen werden teruggevorderd over maanden waarin iemand minder dan € 171,- aan levensonderhoud had uitgegeven. Dat is volgens het Nibud namelijk het minimum bedrag dat je maandelijks voor levensonderhoud nodig hebt. De gemeente ging zo ver dat er € 3,- werd teruggevorderd over een maand waarin degene ‘maar’ € 168,- aan boodschappen had gepind. 

Mag deze meneer in kwestie dan niet zuinig leven? In dit geval ging het om een gehandicapte man die regelmatig bij vrienden en familie mee at. Moet hij daarvoor dan iedere keer toestemming bij de gemeente vragen of een bepaald bedrag terugstorten? 

Uiteindelijk is dit in bezwaar opgelost. Maar niet iedereen weet dat bezwaar in dit soort gevallen mogelijk is en weinig tot niets kost.

Om problemen te voorkomen heb ik de volgende tips: 

  • Als je in de bijstand zit of als je die binnenkort moet aanvragen, houd dan alles bij: waar je slaapt, welke bedragen je geleend hebt of als gift ontvangen (leg dat van tevoren schriftelijk vast met een terugbetalingsverplichting).
  • Meld vanaf de bijstandsaanvraag alles wat ongewoon is per e-mail aan de gemeente: leningen, giften, bedragen die op de rekening binnenkomen, logeerpartijen, enz.
  • Vraag vrijblijvend advies aan een advocaat voordat je een gift aanvaardt,  lening aangaat of andere vragen hebt.
  • Als je uitkering geweigerd of teruggevorderd wordt, neem dan gerust contact met me op.