De kracht van conservatoir beslag
Geplaatst op 25 juni 2021

De kracht van conservatoir beslag

Als u een vordering op iemand hebt en deze persoon weigert te betalen (of om zaken terug te geven), dan kunt u dit via de rechter afdwingen. Een dergelijke procedure neemt tijd in beslag, waardoor het risico bestaat dat de wederpartij in de tussentijd zijn bezittingen verkoopt of verduistert. Hoe u dat kunt voorkomen leest u in mijn nieuwe blog.

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag is een bewarend beslag op (onderdelen van) het vermogen van een wederpartij ter verzekering van de vordering (tot betaling of tot het teruggeven van een zaak), nog voordat de rechter een uitspraak over die vordering heeft gedaan. Kortom, deze vorm van beslag wordt veelal voorafgaand aan het voeren van een procedure ingezet.

Waar kan beslag op worden gelegd?

Op alle eigendommen (en toekomstige eigendommen) van de wederpartij kan beslag worden gelegd. De meest voorkomende beslagen worden gelegd op inventarissen, bankrekening(en), onder een opdrachtgever van uw wederpartij, onroerend goed, aandelen en auto’s.

Hoe kan een beslag worden gelegd?

Voorafgaand aan een procedure (en zelfs tijdens een procedure) kunt u via een advocaat aan de bevoegde voorzieningenrechter toestemming vragen om conservatoir beslag te mogen leggen. Het vragen van toestemming gaat door middel van een schriftelijk verzoek (verzoekschrift), dat namens u -als schuldeiser- bij de voorzieningenrechter wordt ingediend.

Bij het beoordelen en beslissen over dit verzoek door de voorzieningenrechter, hoort de rechter de wederpartij over het algemeen niet. Dit vanwege het risico dat de wederpartij dan zijn/haar eigendommen dan snel kan verkopen, verstoppen of verduisteren. Conservatoir beslag komt voor de wederpartij dan ook vaak onverwacht.

 Als er sprake is van beslag op het periodieke inkomen, zoals loon of een uitkering, beslag met gerechtelijke bewaring of beslag op een handelsvoorraad, kan de voorzieningenrechter wel besluiten om de wederpartij horen. Zodra de toestemming van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te leggen is ontvangen, wordt dit door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

Voordelen van conservatoir beslag

Zoals al eerder genoemd komt een conservatoir beslag bij de wederpartij vaak heel onverwacht. Met als gevolg dat het beslag alle beslagen zaken ‘bevriest’. Zolang er beslag ligt, mogen de beslagen zaken niet van de hand worden gedaan. Als de wederpartij die zaken wel verkoopt of verduisterd, dan is dat aan te merken als een strafbaar feit. Een conservatoir beslag heeft ook een (psychologisch) effect. Zo wordt een beslag door de wederpartij vaak als zeer hinderlijk beschouwd en wil de wederpartij er vaak snel van af. De bereidheid om gezamenlijk, buiten de rechter om, naar een oplossing te zoeken is dan ook groot. Conservatoir beslag wordt dus ook wel vaak gebruikt om een minnelijke oplossing te forceren.

Nadeel van conservatoir beslag

Als er eenmaal beslag gelegd is en er komt geen minnelijke oplossing tot stand, dan is het de bedoeling dat er, binnen een door de rechter bepaalde termijn, een (hoofd)procedure bij de rechter wordt gestart.

Het is relatief eenvoudig om een conservatoir beslag te leggen, maar niet zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen, kan de beslaglegger aansprakelijk zijn voor de schade die de wederpartij heeft geleden als gevolg van dat beslag.

Verweer tegen conservatoir beslag

Tot slot: het is voor de wederpartij ook altijd mogelijk om zich tegen een conservatoir beslag te verweren. Zo kan de wederpartij een kort geding beginnen om het gelegde beslag ongedaan te maken. Daar moet de wederpartij dan wel gegronde redenen voor hebben en die moeten door de rechter dan ook worden geaccepteerd. Ook kan de wederpartij een bankgarantie aanbieden om het beslag eraf te krijgen.

 

Meer weten?

Wilt u conservatoir beslag laten leggen of bent u geconfronteerd met een beslag en wilt u zich tegen dit beslag verweren? Dan staan wij bij De Singel Advocaten voor u klaar. Heeft u vragen over (conservatoir) beslag, neem dan vrijblijvend contact op met mr. Jos Vanhommerig (vanhommerig@desingeladvocaten.nl) of mr. Lindy Pross (pross@desingeladvocaten.nl).