Blogartikel van De Singel Advocaten over Letselschade
Geplaatst op 9 september 2019

Letselschade bij bedrijfsongevallen

Een ongeluk in klein hoekje, ook op het werk.

In Nederland hebben we prima wet- en regelgeving wat betreft veiligheid op de werkplek. Maar u weet het: een ongeluk zit in een klein hoekje. Op kantoor zijn de risico’s natuurlijk kleiner dan bijvoorbeeld in de bouw, maar een ongeluk is overal mogelijk. Een werknemer kan gewond raken of zelfs overlijden bij een bedrijfsongeval. In de wet wordt het begrip ‘op het werk’ ruim geïnterpreteerd. Ook ongelukken die tijdens de lunchpauze gebeuren of wanneer een werknemer voor zijn/haar werk op pad is zijn bedrijfsongevallen. 

Aansprakelijkheid

Een bedrijf is in Nederland bijna altijd verzekerd voor letselschade door een bedrijfsongeval. Als werknemer hoeft u alleen maar te stellen dat u tijdens uw werk letsel heeft opgelopen en dat de arbeidsomstandigheden daarbij een rol hebben gespeeld. Daarna moet uw werkgever bewijzen dat hij alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Lukt dat niet, dan is de werkgever voor 100% aansprakelijk. U kunt letselschade claimen voor onder andere: medische kosten, kosten voor revalidatie of herstel, kosten voor benodigde hulpmiddelen, verlies van loon of inkomsten en juridische kosten.

Rechtsbijstand

Indien aansprakelijkheid ten onrechte wordt betwist, dan kunnen wij zo nodig de (ex-)werkgever in een gerechtelijke procedure betrekken. Na het inschatten van het procesrisico en een goede kosten-/baten afweging wordt de procedure met instemming van de cliënt gestart. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt kan de procedure in eerste instantie op kosten van de rechtsbijstand worden gevoerd. Ik procedeer regelmatig over de schuldvraag en de (hoogte van de) schade. Recentelijk is bijvoorbeeld een werkgever veroordeeld om de schade van een werknemer die zijn vinger in een machine kreeg te vergoeden. 

Meldingsplicht werkgever

Bij ernstige bedrijfsongevallen zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht deze direct te melden bij de Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de vroegere arbeidsinspectie. Als dat niet gebeurt riskeert de werkgever een boete. Na de melding volgt een onderzoek door een inspecteur. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen van belang zijn als u als slachtoffer of nabestaande een schadevergoeding wilt claimen. 

Juridische bijstand

Als u een bedrijfsongeval heeft gehad en daarbij letselschade heeft opgelopen meld dat dan meteen bij uw werkgever en neem vervolgens zo snel mogelijk contact op voor juridische hulp. Wij gaan voor uaan de slag om een passende letselschadevergoeding te claimen. Wij regelen de aansprakelijkstelling, bepalen wat de mogelijke schadevergoeding is, dienen de schadeclaim in bij de verzekeraar van uw werkgever en zorgen voor alle administratieve taken. Alle redelijke kosten behoren te worden vergoed zodra de aansprakelijkheid erkend is. U kunt zich ondertussen volledig richten op uw herstel, want daar is uiteindelijk iedereen het meest bij gebaat.

Wilt u meer informatie over letselschade of over bedrijfsongevallen? Lees hier meer over letselschade of neem contact met ons op.