De waarde van een onderneming bij scheiding
Geplaatst op 31 juli 2019

De waarde van een onderneming bij een echtscheiding

Wanneer aan een waarderingsdeskundige in zijn algemeenheid de vraag wordt gesteld de waarde van een onderneming te bepalen, dan zal deze onder het begrip “waarde” over het algemeen de economische waarde verstaan. De economische waarde ziet op de waarde die aan een onderneming kan worden toegekend op basis van economische uitgangspunten zoals de in de toekomst te verwachten vrije geldstromen bij de discount cash flow methode.

Een waarderingsdeskundige gaat dan vanuit een bepaald perspectief beoordelen welke waarde aan de onderneming kan worden toegekend op basis van de vanuit dat perspectief verwachte vrije geldstromen.

Onderscheid moet hierbij dan gemaakt worden dat gekeken wordt naar een onderneming vanuit het perspectief van de ondernemer zelf- de ondernemer gaat zelf voort met de onderneming en een geheel andere waarde heeft dan bekeken vanuit het perspectief van een potentiële koper – uitgaande van overname van de onderneming.

Bij een echtscheiding worden de bezittingen in principe in de verdeling/verrekening betrokken tegen een waarde in het economisch verkeer. De waarde in het economisch verkeer is echter iets wezenlijk anders dan de economische waarde. Onder de waarde in het economisch verkeer wordt namelijk verstaan de prijs die op de meest geschikte wijze  naar de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde aan de ondernemer voor de onderneming zou worden betaald. Met andere woorden: voor welk bedrag zou de onderneming op de peildatum door de ondernemer tegelde kunnen worden gemaakt? Het gaat hier dus niet om welke waarde aan de onderneming kan worden toegekend maar om het bedrag waartegen de  onderneming tegelde kan worden gemaakt oftewel de prijs.

Om de waarde in het economisch verkeer te kunnen bepalen moet een aantal vragen worden beantwoord en wel de navolgende:

  • Is de onderneming op de peildatum naar verwachting verkoopbaar aan een derde partij?
  • Indien er meerdere eigenaren zijn, zijn dan tussen de eigenaren van de onderneming contractuele afspraken gemaakt die bij de verkoop op de peildatum nageleefd zouden moeten worden
  • Als de onderneming verkoopbaar zou zijn aan een derde hoe zou die derde partij dan tot een voor haar  reële prijs zijn gekomen
  • Als de onderneming als geheel niet verkoopbaar is dan is het alternatief van de onderneming tegelde te maken de verkoop van alle individuele bezittingen en met de resterende liquiditeiten alle schulden te voldoen waarna de liquiditeitswaarde resteert.

De vraag of een derde bereid is om de onderneming over te nemen is niet eenvoudig te beantwoorden. Vaak speelt een belangrijke vraag in hoeverre de resultaten van de onderneming afhankelijk zijn van de persoonlijke inspanningen van de huidige ondernemer.

Hoe meer dit het geval is hoe minder interessant de onderneming voor een derde partij is.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met mij op.

J.F. Sabaroedin

Onze Mensen Banner Jan Ferenc Sabaroedin

Mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin

Telefoon: 
053 3033052

E-mail: 
sabaroedin@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken