De verklaring omtrent het gedrag
Geplaatst op 6 mei 2019

De Verklaring Omtrent het Gedrag

Zoals in mijn eerdere blog over het strafblad aangegeven zijn de vragen die mij vaak worden gesteld: “krijg ik hiervoor een strafblad?” en “Hoe lang blijft dit zichtbaar op mijn strafblad”.

De bijna altijd daarop volgende vraag is: “krijg ik nog wel een Verklaring Omtrent het Gedrag”?

Een strafblad hebben betekent niet per definitie dat je geen VOG (= de verklaring van goed gedrag) krijgt. Voor het verkrijgen van een VOG gelden namelijk niet dezelfde regels als voor het verkrijgen van een strafblad en gelden overigens ook andere termijnen.

Bij de beoordeling van een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt rekening gehouden met alle gegevens die op je strafblad staan. Daaronder begrepen dus ook weer de strafbeschikkingen, maar ook (belangrijk) openstaande zaken; dus zaken waarin je nog als verdacht wordt aangemerkt.

Voor de meeste functies geldt de standaard terugkijktermijn van 4 jaar. Indien er dus in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen strafvorderlijke (justitiële) gegevens worden aangetroffen, dan wordt de VOG gewoon afgegeven.

Indien binnen die 4 jaar wel gegevens worden aangetroffen, dan mag er direct verder teruggekeken worden en mogen dan ook alle strafvorderlijke gegevens in de beoordeling worden meegenomen.

Die vierjaarstermijn geldt overigens vanaf de datum van de beslissing of de afdoening van de zaak, dus niet de datum waarop het strafbare feit zou zijn gepleegd. Soms kan het zijn dat een zaak maanden op de plank ligt voordat deze op zitting komt, dus pas vanaf het moment dat er een beslissing is genomen in die zaak, gaat de termijn lopen.

Als er meer dan twee jaar tussen de pleegdatum en de beslissingsdatum zit, dan wordt overigens gerekend vanaf de pleegdatum.

In een aantal gevallen is de terugkijktermijn langer dan vier jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan functies met hogere integriteitseisen. Ook zijn er een aantal andere uitzonderingen. Mocht je hier vragen over hebben welke uitzonderingen dit zijn, dan kun je uiteraard contact met mij opnemen.

Indien binnen de terugkijktermijn een delict op het strafblad staat zal er dus verder teruggekeken worden of er nog meer strafbare feiten op het strafblad voorkomen. Dan pas zal worden beoordeeld of dit het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag in de weg zal staan.

Bij de beantwoording hiervan zal er altijd naar het zogenaamde objectieve en subjectieve criterium worden gekeken.

Het objectieve criterium ziet op de vraag of herhaling van dat strafbare feit een belemmering kan vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie. Bij het subjectieve criterium wordt gekeken naar het belang van de aanvrager.

Dit betekent dus dat een delict op het strafblad (binnen de terugkijktermijn) niet direct hoeft te betekenen dat je geen Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt.

Voor minderjarigen is de terugkijktermijn in beginsel korter, 2 jaar. Er gelden uitzonderingen als de minderjarige bijvoorbeeld een ernstig geweldsdelict zou hebben gepleegd of als er sprake zou zijn van een zedendelict.

Indien na het doen van een aanvraag VOG deze toch geweigerd wordt, dan is het raadzaam direct contact op te nemen met ons kantoor. Je zult altijd eerst een zogenaamd “voornemen tot weigering” ontvangen. Wij kunnen dan namens jou reageren op dit voornemen. Een reactie moet binnen 2 weken worden ingediend, dus het is wel van belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Geschreven door Jolien Klomp

Misschien ook interessant:

Het strafblad

Het strafblad van minderjarigen & het adolescentenstrafrecht

Onze Mensen Banner Jolien Klomp

Mr. J. (Jolien) Klomp

Telefoon direct: 
053 3033054  

E-mail: 
klomp@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken

Volg Jolien op LinkedIn
 Volg Jolien op Instagram