Ontslag statutair directeur onder WWZ
Geplaatst op 3 mei 2018

Ontslag statutair directeur onder WWZ

Benoeming en ontslag van een statutair directeur vindt in de meeste gevallen plaats door de AvA (algemene vergadering van Aandeelhouders).

Een statutair directeur is vanaf zijn/haar benoeming arbeidsrechtelijk “vogelvrij”. Hij kan worden ontslagen door de AvA (of in voorkomend geval door de raad van commissarissen), zonder dat de werkgever eerst toestemming nodig heeft van het UWV of van de rechter.

Een dergelijk ontslag kan niet door een rechter worden teruggedraaid (behalve in geval van schending formaliteiten). Een werkgever kan dus altijd eenvoudig afscheid nemen van een statutair directeur. Wanneer deze directeur binnen 24 maanden na indiensttreding wordt ontslagen, is de werkgever zelfs geen transitievergoeding verschuldigd.

Voor de Wwz kon een statutair directeur ook ontslagen worden zonder dat daar een rechter aan te pas hoefde te komen. Deze statutair directeur kreeg ook zelden de “kantonrechtersformule” mee als vergoeding. Wel kon een voormalig statutair directeur proberen een schadevergoeding te krijgen. In die situatie deed hij dan een beroep op kennelijk onredelijk ontslag. Dat leidde lang niet altijd tot toewijzing van een vergoeding.

Vergoeding voor de statutair directeur onder WWZ
Het is bekend dat de (transitie)vergoedingen voor gewone werknemers in geval van ontslag sinds de Wwz behoorlijk zijn versoberd. De inwerkingtreding van de Wwz lijkt op grond van de uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch van 19 april 2018 voor de statutair directeuren daarentegen een zegen.

In deze zaak werd de statutair directeur van een ingenieursbureau drie maanden na aanvang van zijn arbeidsovereenkomst uitgenodigd voor een AvA. Tijdens die vergadering werd hij ontslagen wegens – kort gezegd – een verschil van inzicht. Als statutair directeur kon hij zijn ontslag zelf niet aanvechten omdat het aandeelhoudersbesluit rechtsgeldig was genomen. Omdat hij minder dan 24 maanden in dienst was, had hij ook geen recht op een transitievergoeding.

Billijke vergoeding

De ex-directeur heeft daarom bij de rechtbank verzocht om hem een billijke vergoeding toe te kennen. Hij voerde daartoe aan dat zijn arbeidsovereenkomst zonder redelijke grond was opgezegd. Hij kreeg gelijk. Het ingenieursbureau ging in beroep bij het Hof.

Het Hof was met de rechtbank van oordeel dat er geen redelijke grond was om deze statutair directeur te ontslaan. Nog daargelaten dat niet was gebleken dat er sprake was van een onoverbrugbaar verschil van inzicht, is het Hof van oordeel dat de directeur was ontslagen zonder dat het (beweerde) verschil van inzicht voorafgaand aan het ontslagbesluit met de directeur is besproken. Werkgever had eerder aan moeten geven hoe hij het wil hebben. Pas als de directeur zich daaraan niet wil of kan conformeren, is sprake van een (onoverbrugbaar) verschil van inzicht.

Doordat een redelijke grond voor de opzegging ontbreekt (bovendien kan een statutair directeur zijn ontslag in principe niet vernietigen), hebben zowel de Rechtbank als het Hof het handelen van werkgever als ernstig verwijtbaar aangemerkt en is aan deze statutair directeur een billijke vergoeding toegekend van € 100.000 bruto. Saillant detail: de directeur had nog maar drie maanden gewerkt. Bij de hoogte van de vergoeding is naast de ernstige verwijtbaarheid aan werkgeverszijde, meegewogen dat deze directeur werkeloos is geworden en/of genoegen moest nemen met een substantieel lager inkomen.

Door de inwerkingtreding van de Wwz, lijken de kansen voor de statutair directeur met deze uitspraak van het Hof aanmerkelijk toegenomen als het gaat om de aanspraak op vergoeding.

Het is dan ook raadzaam voor de algemene vergadering om alleen dan nog tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan met de statutair directeur als sprake is van een redelijke grond voor opzegging. Er moet een voldragen rechtsgrond zijn. Zo niet, dan is ontslag weliswaar formeel mogelijk, maar dan wordt later door de rechter afgestraft met een substantiële vergoeding voor de statutair directeur.

Voor vragen omtrent dit onderwerp, kunt u contact opnemen met mr. Metin Inan (inan@desingeladvocaten.nl)

 

 

 

  • Gepost op 3 Mei 2018
  • door Metin Inan
  • Tags: Algemeen
Onze Mensen Banner Metin Inan

Mr. M. (Metin) Inan

Telefoon direct: 
053 3033057  

E-mail: 
inan@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken

Volg Metin op LinkedIn