Faillissementsverslagen

Voor de faillissementsverslagen wordt verwezen naar de website van de rechtspraak (www.rechtspraak.nl)

Op deze website kunt u via het menu “uitspraken en registers” > “centraal insolventieregister” de openbare faillissementsverslagen van rechtspersonen inzien. Faillissementsverslagen van natuurlijke personen zijn niet openbaar.