Nieuws

Het recht op omgang

De vorige keer heeft mr. Sabaroedin gesproken over de bijzonder curator en welke rol deze kan spelen voor kinderen in een echtscheidingsprocedure. Het vroegtijdig in een echtscheiding de kinderen een stem geven draagt bij aan de totstandkoming van een ouderschapsplan waarbij alle partijen zich gelukkig voelen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Hoge integrale proceskostenvergoeding verschuldigd door inspecteur

De belastingrechter kan in een beroepsprocedure de fiscus verplichten tot het betalen van een integrale proceskostenvergoeding wanneer de inspecteur in vergaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld. Uit een onlangs door mij gevoerde procedure voor de Rechtbank Gelderland blijkt dat het geen uitvoering geven aan de opdracht van het hof als zeer onzorgvuldig wordt aangemerkt. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Het bijzonder curatorschap

“Ik ben 10 jaar en mijn papa en mama zijn al een tijd uit elkaar maar maken nog steeds ruzie over hoe vaak ik bij papa ben en hoe vaak ik bij mama ben. Eigenlijk zou ik graag de ene week bij papa willen zijn en de andere keer bij mama….”

Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Nieuw: Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Op 1 juli 2016 is de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude in werking getreden.
In grote lijnen heeft deze Wet de Wet op de economische delicten, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering gemoderniseerd omtrent de mogelijkheden voor het voorkomen, het opsporen en het vervolgen van faillissementsfraude.

Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder