Nieuws

Cybercrime – wat is dat nou eigenlijk?

Een “hot topic” van de laatste tijd is de cybercrime, oftewel de computercriminaliteit. Waarom is dit nu ineens een populair onderwerp? Omdat in juni van dit jaar de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Bestrijding Cybercrime (Computercriminaliteit III) heeft aangenomen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Opzettelijk verborgen houden van geldbedragen voor scheiding

In de familierechtpraktijk komt het met enige regelmaat voor dat een van de partijen vlak voor de echtscheiding bedragen opneemt van de spaarrekening om daar zijn/haar voordeel mee te doen. Echter, verzwijgt een van de echtgenoten een goed (een geldbedrag) en kan de ander dit bewijzen dan komt het gehele goed (geldbedrag) ten goede aan de ander! Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Roekeloosheid & Wegenverkeerswet

Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid pleit al langer voor zwaardere straffen bij verkeersdelicten. Hiertoe is reeds een wetsvoorstel ingediend. Dit Wetsvoorstel zou voorzien in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht met het oog op de verzekering van de strafrechtelijke handhaving van ernstige verkeersdelicten. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Ontslag statutair directeur onder WWZ

Het is bekend dat de (transitie)vergoedingen voor gewone werknemers in geval van ontslag sinds de Wwz behoorlijk zijn versoberd. De inwerkingtreding van de Wwz lijkt op grond van de uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch van 19 april 2018 voor de statutair directeuren daarentegen een zegen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Scheiden met schulden

Bij een echtscheiding is er vaak sprake van een verdeling van de schulden tussen de echtgenoten. Maar wie is er aansprakelijk voor de schuld? Kunnen partijen afwijken van de wettelijke verdeling?  In deze blog wordt allereerst kort stilgestaan bij de aansprakelijkheid van echtgenoten bij schulden. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

De vergrijpboete

De Inspecteur kan een vergrijpboete opleggen wanneer in een verzoek om een voorlopige aanslag of in een verzoek om een herziening van een voorlopige aanslag met opzet onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt. De vergrijpboete bedraagt maximaal 100% van de belasting die ten onrechte is of zou zijn teruggegeven of ten onrechte niet is of zou zijn betaald. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder

Het recht op omgang

De vorige keer heeft mr. Sabaroedin gesproken over de bijzonder curator en welke rol deze kan spelen voor kinderen in een echtscheidingsprocedure. Het vroegtijdig in een echtscheiding de kinderen een stem geven draagt bij aan de totstandkoming van een ouderschapsplan waarbij alle partijen zich gelukkig voelen. Benieuwd naar het gehele nieuwsbericht? Klik hier.

Lees verder