Scheiden

Als u gaat scheiden zijn er een heleboel zaken die geregeld moeten worden, zoals:

 • Afspraken over uw woning;
 • Afspraken over uw bezittingen;
 • Afspraken over uw pensioen;
 • Afspraken over de zorg voor en opvoeding van uw kinderen (ouderschapsplan);
 • Afspraken over de kinderalimentatie; 
 • Afspraken over de partneralimentatie. 

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan dient de volgende zaken te omvatten:

 • De wijze waarop de echtgenoten de zogenaamde zorg- en opvoedingstaken verdelen;
 • De wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Echtscheidingsprocedures

Als u gaat scheiden heeft u de keuze uit een van de volgende procedures:

1. Echtscheiding op tegenspraak

Uw advocaat dient namens u een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Daarin komen meerdere zaken aan de orde, zoals partneralimentatie/kinderalimentatie, gezag en omgang over/met kinderen en de boedelverdeling. Als één van de partijen kiest voor een eenzijdige procedure, moet de andere partij zelf een advocaat benaderen. Deze advocaat kan in de procedure bij de rechtbank verweer voeren. Daarna zal de rechtbank meestal partijen oproepen voor een mondelinge behandeling. Na de behandeling beslist de rechtbank. 

2. Gezamenlijk verzoek

Bent u het eens over de scheiding en kunt u in goed overleg met uw ex-partner afspraken maken, dan dient u een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in. Bij een gezamenlijk verzoek heeft u samen afspraken gemaakt over de scheiding en de gevolgen van de scheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt meegestuurd met het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding.

3. Mediation

Als u het samen niet eens kunt worden, kunt u zelf een eigen advocaat kiezen, of beter: een mediator.

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52