Alimentatie


Partneralimentatie

Duur partneralimentatie

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Vanaf 2020 is het uitgangspunt dat de duur van de alimentatie gelijk wordt gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De periode wordt berekend vanaf de dag van het huwelijk tot de dag dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.

Afwijking van deze hoofdregel wanneer er kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop het jongste kind 12 wordt.

De tweede uitzondering: wanneer het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde minder dan tien jaar verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd is er recht op alimentatie tot de datum verkrijging AOW.

Huwelijk van vijftien jaar waarbij de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar van de AOW-leeftijd is verwijderd is er recht op alimentatie voor de duur van tien jaar.

Deze nieuwe regel is ingegaan op 1 januari 2020.


Wanneer stopt de partneralimentatie?

Uw partneralimentatie stopt als uw ex-partner:

 • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
 • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
 • overlijdt.

Kinderalimentatie

Voor het vaststellen van de behoefte van de kinderen wordt gekeken naar de tabellen die vastgesteld zijn door het CBS. Het netto gezinsinkomen, de leeftijd van de minderjarige en het aantal minderjarige kinderen is hierbij van belang.

Bij het vaststellen van de alimentatie wordt gekeken naar de behoefte enerzijds en de draagkracht anderzijds. De behoefte is datgene wat men nodig heeft om te kunnen leven, de draagkracht is de ruimte die men in beginsel heeft nadat de eigen kosten zijn voldaan. Het is mogelijk om gezamenlijk afspraken te maken en deze op te nemen in het ouderschapsplan. De rechter zal deze afspraken toetsen/beoordelen. 

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52