­

Scheiden & Mediation

Een advocaat kan u juridisch advies geven over alle zaken waar u bij een scheiding mee te maken krijgt. De advocaat kan daarnaast het verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank. Dat is verplicht als u getrouwd bent of als u geregistreerd partner bent en samen kinderen onder de achttien jaar hebt. In andere gevallen hoeft u niet naar de rechter als u er samen uitkomt. Het kan dan wel verstandig zijn om de afspraken op schrift vast te leggen. Een echtscheiding valt onder het burgerlijk recht (personen- en familierecht).

Scheiden

Als u gaat scheiden zijn er een heleboel zaken die geregeld moeten worden. Het is belangrijk om een echtscheiding goed te regelen, aangezien u in de meeste gevallen voor de rest van uw leven met de gevolgen ervan te maken heeft.

Ongehuwd samenwonen

Voor ongehuwd samenwonenden zijn er geen bijzondere wettelijke regels. Het kan echter wel zijn dat u toen u ging samenwonen een samenlevingscontract heeft opgemaakt om bepaalde afspraken vast te leggen. Bij het beëindigen van het samenleven hangt het van de gemaakte afspraken af of u wel of geen advocaat of mediator moet inschakelen. Laat u hierover informeren. 

Ouderschapsplan

Bij echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed zijn ouders verplicht afspraken te maken over hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen.

Mediation

Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde. Kortom, u en uw ex-partner gaan samen om tafel met de mediator om in goed overleg tot afspraken te komen. De mediator is opgeleid om alle zaken te regelen die bij een scheiding komen kijken. Samen gaat u op zoek naar oplossingen die voor u én uw ex-partner aanvaardbaar zijn. Bij De Singel Advocaten kunt u ook terecht voor een advocaat/mediator. 

Waarom een mediator?

De scheidingsmediator houdt als neutrale derde de belangen van beide partijen in het oog. Uit de praktijk blijkt dat cliënten het resultaat van mediation meestal bevredigender vinden dan een echtscheiding die op een andere wijze tot stand komt.

Hoe werkt mediation?

De scheidingsmediator probeert in een aantal gesprekken tussen beide partijen overeenstemming te bereiken over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u zowel op juridisch als op rationeel en emotioneel gebied.

Alimentatie

Als u gaat scheiden zijn de wettelijke regels van het huwelijk niet meer geldig. Maar ook al bent u gescheiden, u blijft tijdelijk verplicht om financieel voor elkaar te zorgen: de zogenaamde alimentatieplicht. Als u niet voldoende inkomsten hebt, dan kan het zo zijn dat uw ex-partner partneralimentatie aan u moet betalen. Er is ook een alimentatie voor kinderen.  

Partneralimentatie

Na een scheiding zijn de regels die de wet aan het huwelijk stelt niet meer van kracht. Echter, er is nog wel sprake van een zorgplicht voor stellen die getrouwd waren, maar ook voor stellen die een geregistreerd partnerschap hadden. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kan de rechter een bedrag vaststellen.

Kinderalimentatie

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen onder de 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Voor een kind dat 21 jaar of ouder is hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Laat u goed informeren over de meest recente bepalingen.


Specialisten Scheiden & Mediation:

mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin (vanaf 1 januari 2023 met pensioen en neemt daarom geen nieuwe zaken meer aan)

Partner bij de singel advocaten 

Specialismen: mediation, personen en familierecht

Lees meer over Jan Ferenc

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

  • wie wij zijn
  • wat wij voor u kunnen betekenen
  • hoe onze aanpak is
  • wat de kosten zijn
  • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52