Fiscaal recht

Met de aanwezigheid van een fiscaal advocaat kan De Singel u ook bijstaan in het voeren van procedures over belastingen, kortgezegd Fiscale advocatuur.

Daarmee zijn we gespecialiseerd om u bij te staan bij problemen met belastingheffingen, invorderingen, fiscale boetes, fiscale strafrechtzaken, invorderingen en andere zaken die vallen onder de zogenaamde  FIOD-zaken.


 • Belastingcontrole

  Belastingcontrole

  Iedere ondernemer kan er zo maar mee te maken krijgen; de Belastingdienst wil een controle uitvoeren. U als ondernemer bent verplicht om gehoor te geven en mee te werken bij zo'n controle. Deze kunnen op diverse manieren plaatsvinden. De Belastingdienst kan...

 • Bezwaar & Beroep

  Bezwaar & Beroep

  Het kan goed voorkomen dat u het niet met de Belastingdienst eens bent. U heeft een aanslag, naheffing of boete ontvangen en u wilt bezwaar maken. Of u heeft al bezwaar gemaakt en u komt niet op een lijn met de inspecteur, dan...

 • BTW Carousselfraude

  BTW Carousselfraude

  Een veel voorkomende vorm van fraude. Bij een btw-carrouselfraude zijn altijd meerdere bedrijven betrokken (minimaal 3) waarbij minimaal 1 bedrijf de btw niet afdraagt en op die manier lopen de diverse lidstaten van de Europese Unie vele miljarden euro's mis. Bij een carrouselfraude is er altijd sprake van een handelsketen die....