Ondernemingsrecht en insolventie

Als u een onderneming wilt beginnen, is het heel belangrijk dat u van tevoren nadenkt over de formele vorm die u daarvoor kiest. Ons kantoor kan u daarin adviseren.

Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Rechtsvorm
 • Vergunningen
 • Financiering
 • Algemene voorwaarden
 • Standaardovereenkomsten
 • Zekerheden (zoals eigendomsvoorbehoud, pand, hypotheek, retentierecht)

Ook als uw onderneming in zwaar weer komt, kunnen wij u helpen. Bijvoorbeeld om een faillissement te voorkomen of u bijstaan in het proces van de afwikkeling van een faillissement. Wij zijn ervoor om de zaken zo gunstig mogelijk voor u te regelen.

Hieronder enkele specifieke onderwerpen die kunnen spelen als het niet goed gaat met een bedrijf en waarin wij kunnen adviseren:

 • Herstructurering of reorganisatie
 • Surseance van betaling
 • Verkoop van de onderneming
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Begeleiding bij een (buiten)gerechtelijk akkoord
 • Faillissement van de onderneming
 • Doorstart na een faillissement
 • Beperken van de gevolgen van een faillissement
 • Herfinanciering
 • Begeleiding bij een gerechtelijk akkoord.

Binnen het kantoor De Singel Advocaten houden mr. C.A.M. Luttikhuis en mr. J. Klomp zich bezig met het ondernemingsrecht en allerlei zaken op het gebied van het insolventierecht.

Mr. Luttikhuis wordt met enige regelmaat door de rechtbank aangesteld tot curator en heeft ruime ervaring op het gebied van faillissementsrecht.

Hebt u vragen op het gebied van ondernemingsrecht of insolventierecht? Neem dan gerust contact met ons op.