Faillissementsfraude 

Wanneer de onderneming waarvan u bestuurder bent failliet gaat krijgt u te maken met een curator. De curator behartigt in eerste instantie de belangen van de crediteuren en zal onderzoek doen naar de boekhouding en of u als bestuurder uw werkzaamheden goed heeft verricht.

Mocht de curator van mening zijn dat u als bestuurder niet aan uw boekhoudverplichtingen en of andere verplichtingen heeft voldaan, dan kan de curator u onder andere verantwoordelijk stellen voor het faillissement en u (privé) aansprakelijk stellen voor het tekort. Dit kan vergaande gevolgen voor u hebben.

Een stap verder is verdenking van faillissementsfraude. Indien de curator meent dat hiervan sprake is (verduistering of paulianeuse handelingen), dan kan de curator hiervan ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de positie van de curator bij verdenking van faillissementsfraude en het doen van aangifte te versterken en stimuleren.

Indien u verdacht wordt van faillissementsfraude en het Openbaar Ministerie de aangifte van de curator zal oppakken en zelf onderzoek zal verrichten kan dit zeer nare gevolgen voor u hebben. Het is van belang in zo’n procedure u te laten bijstaan door een specialist op het gebied van zowel faillissementsrecht als strafrecht, zodat u op alle punten goed geadviseerd kunt worden en uw belangen goed worden behartigd.

Uw uitgangspunt zal uiteraard zijn om te voorkomen dat u of uw onderneming in een strafrechtelijk onderzoek wordt betrokken. Wij adviseren ook hoe u strafrechtelijke aansprakelijkheid kan voorkomen.

Wordt u door de curator (persoonlijk) aansprakelijk gesteld, wordt er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld of wordt u verdacht van (faillissements)fraude? Neemt u dan contact op met onze specialisten:

Mr. Carl Luttikhuis (luttikhuis@desingeladvocaten.nl) of mevrouw mr. Jolien Klomp (klomp@desingeladvocaten.nl)