Mediation
Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belang tot een gezamenlijk gedragen oplossing van het conflict te komen.

Vaak is mediation een betere en snellere maar ook goedkopere manier om een oplossing van een geschil te realiseren dan het voeren van een gerechtelijke procedure.
Daar waar in een gerechtelijke procedure de advocaten slechts oog hebben voor de stellingen van hun partijen kan het mediationproces tot meer begrip voor elkaars belangen leiden.

In het mediation proces hebben partijen meer dan bij de rechter de mogelijkheid om hun werkelijke belangen kenbaar te maken. De mediator bewaakt het proces waarbij partijen de gelegenheid krijgen om goed naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Als het mediation-traject goed verloopt, dragen partijen zelf hun oplossingen voor het conflict aan.
Hierdoor is het ook mogelijk om voor beide partijen een win-win situatie te creƫren.

Mediation wordt o.a. toegepast in arbeidsconflicten, burenruzies, problemen in gezins-en familie situatie en echtscheidingen.