Ouderschapsplan

Per 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden.

Gratis gesprekOnze mensen

Kinderen

Ouderlijk gezag

Hoofdregel is dat na echtscheiding de beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag behouden. Slechts in het belang van het kind kan worden bepaald dat het ouderlijk gezag aan één van de ouders toekomt. Hiervoor moet wel een uitdrukkelijk verzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Kinderen ouder dan 12 jaar krijgen de gelegenheid om hun mening aan de rechtbank kenbaar te maken over de afspraak over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling. Kinderen van 12 tot 18 jaar worden opgeroepen door de rechtbank of krijgen de gelegenheid om zich schriftelijk te uiten. Het is een misvatting dat de rechter de wens van de minderjarige volgt.

Co-ouderschap gaat een stuk verder dan gezamenlijk gezag. Co-ouderschap betekent voor beide ouders betrokkenheid bij het dagelijks leven van de kinderen. Zij moeten compromissen kunnen sluiten over zaken zoals verdeling van tijd, kosten, schoolkeuze, operaties, vakanties enz. In het geval van co-ouderschap dienen de ouders op een goede wijze met betrekking tot de kinderen te kunnen communiceren. Bij co-ouderschap worden de kosten in beginsel over beide ouders verdeeld.

Het ouderschapsplan dient te omvatten:

  • de wijze waarop de echtgenoten de zogenaamde zorg- en opvoedingstaken verdelen
  • de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen
  • de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.