Hippisch recht

Wat is hippisch recht?

De paardenwereld is een unieke wereld. In deze wereld wordt een eigen taal gesproken. In de juridische wereld wordt dan gesproken over hippisch recht.  Met hippisch recht worden bedoeld de juridische vraagstukken en problemen omtrent paarden en het doorkruist een aantal rechtsgebieden.

Ons team, gespecialiseerd op het gebied van hippisch recht, kan u adviseren of bijstaan bij een juridisch geschil waar een paard bij betrokken is.

Denk bij advisering aan:

 • het opstellen van koop-, lease- en huurcontracten;
 • het opstellen en beoordelen van contracten betreffende samenwerkingsverbanden tussen paardeneigenaren en ruiters;
 • het beoordelen van sponsoringcontracten;
 • het adviseren van professionele hippische organisaties betreffende het civiele recht;
 • advisering betreffende de stalling van een paard en advisering op het gebied van exploitatie van een manege;
 • adviseren van hengstenhouders betreffende samenwerking met merriehouders.

Denk bij een juridisch geschil in het hippisch recht aan:

 • verborgen gebreken van een paard;
 • aansprakelijkheid (ook van een derde, bijvoorbeeld een dierenarts);
 • schade aangericht door of aan een paard;
 • het bijstaan van paardeneigenaren en/of ruiters in tuchtzaken.

Verschillende partijen, waaronder een eigenaar, verzekeraar, organisatoren van paardenevenementen of trainers komen regelmatig in aanraking met bovengenoemde aspecten en overige specifieke regels van de paardenwereld.

Ons hippisch juridisch team voegt haar juridische kennis samen met de specifieke kennis van de gang van zaken in de paardenwereld en kan u in deze wereld juridisch de weg wijzen.

Mevrouw mr. W.T.M. Krieger; advocaat, is gespecialiseerd in het hippisch recht en al sinds haar zevende jaar actief in de paardensport, daarbij is zij internationaal actief geweest in het trainen van paarden.

Mocht u vragen hebben op het gebied van hippisch recht, neemt u dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

 


English

What is equine law?

Equine law is, basically, the practice of law related to all aspects of horses, horse-related activities and industries, horse businesses, horse organizations, and horse facilities.

Our team can advise you (or your clients) or assist in a legal (international) dispute in which a horse is involved.

Think of advice about:

 • drafting purchase-, lease- and rental contracts;
 • drafting and reviewing of contracts between horse owners and riders;
 • rating sponsorship contracts;
 • consult professional equestrian organizations concerning civil law;
 • consult consult about stabling a horse of a horse and consultancy in the field of operation of a riding school;
 • advising stallion owners about partnerships with mare owners.

Think of a legal dispute about:

 • “hidden defects” of a horse;
 • liability;
 • damage caused by or to a horse;
 • assisting horse owners and / or riders in disciplinary matters.

Several parties, including the owner, insurer, organizers of horse events or trainers regularly have questions about these matters and other specific provisions of the “horse world”.

Our equine legal team combine its legal knowledge with specific knowledge of the affairs of the horse world and can point our or your clients  the legal way in this world.

If there are any questions about this subject, please contact our contact person, Ms. Krieger* , lawyer, specialised in equine law (krieger@desingeladvocaten.nl).

 

*since the age of seven, Willeke Krieger is active in the equestrian sport. Also she was international active in training horses.