Echtscheiding

Mediation, maar ook wanneer u het samen niet eens kunt worden

Als u wilt scheiden hebt u altijd een advocaat nodig.

U hebt een keuze:

  • De advocaat dient namens een van de partijen een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in.
  • Samen met uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen.
  • Mediation: bemiddeling tussen beide partijen, met het doel het proces voor beiden zo bevredigend mogelijk te laten verlopen.

Als u het samen eens bent over de echtscheiding ligt een gezamenlijk verzoek voor de hand.

Mediation

Als u het samen niet eens kunt worden, kunt u zelf een eigen advocaat kiezen, of beter: een mediator. Dat is een in bemiddeling gespecialiseerde advocaat. De scheidingsmediator probeert in een aantal gesprekken overeenstemming te bereiken tussen beide partijen over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u zowel op juridisch als op rationeel en emotioneel gebied. De scheidingsmediator houdt als neutrale derde de belangen van beide partijen in het oog. Zodra de mediation succesvol is afgerond worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant. Daarna wordt het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend. Uit de praktijk blijkt dat cliënten het resultaat van mediation meestal bevredigender vinden dan een echtscheiding die op een andere wijze tot stand komt.

Echtscheiding op tegenspraak

Zonder mediation Uw advocaat dient namens u een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Daarin komen meerdere zaken aan de orde, zoals partneralimentatie/kinderalimentatie, gezag en omgang over/met kinderen en de boedelverdeling. Als één van de partijen kiest voor een eenzijdige procedure, moet de andere partij zelf een advocaat te benaderen. Deze advocaat kan in de procedure bij de rechtbank verweer voeren. Daarna zal de rechtbank meestal partijen oproepen voor een mondelinge behandeling. Na de behandeling beslist de rechtbank.