Bedrijven en hun functionarissen hebben onverminderd te maken met toenemende regeldruk. Onderzoeken door handhavingsautoriteiten zoals bijvoorbeeld de AFM en DNB en bijzondere opsporingsinstanties zoals de FIOD, komen steeds vaker voor. Gespecialiseerde bijstand is in deze gevallen noodzakelijk. Wij kunnen u adviseren over uw positie, uw rechten en de gevolgen die zowel uw optreden als dat van de toezichthoudende en opsporende autoriteiten kunnen hebben. Wij staan u bij in:

Fraudezaken en witwassen: deze zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, bijvoorbeeld witwassen, corruptie, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift.

Fiscaal strafrecht: hiermee komt u in aanraking indien naar aanleiding van een onjuiste belastingaangifte de inspecteur der belastingen niet kiest voor het opleggen van een administratieve boete, maar het desbetreffende dossier overdraagt aan de FIOD. Hieruit volgt niet zelden een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude.

Ontnemingszaken: los van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak kan het Openbaar Ministerie ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen.

Economisch strafrecht: dit zijn de vergrijpen, strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). De WED beschrijft overtredingen op veel verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld overtredingen van de Wet Dieren, Luchtvaartwet, Telecommunicatiewet, de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming en de Wet op de Kansspelen.

Financieel strafrecht: hierbij gaat het met name om de handhaving van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Denkt u aan handelen met voorkennis, koersbeïnvloeding en marktmanipulatie, etc.

De advocaten van De Singel Advocaten & Fiscalisten hebben vele jaren ervaring in het strafrecht en het fiscaal recht en kunnen u bij deze strafzaken dan ook op deskundige wijze bijstaan. Neem contact op met mr. Jolien Klomp, mr. Mike Grippeling en mr. Willeke Krieger